Málo zdrojov? Príďte na tréning fundraisingu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pozývame vás na tréning získavania finančných prostriedkov pre vaše organizácie alebo projekty.

Máte pocit, že je čoraz ťažšie získavať grantové zdroje na projekty? Pociťujete, že znižovanie asignácie z daní vás ovplyvní? Vidíte príležitosť na financovanie vašej organizácie aj cez online fundraising?

V rámci projektu Aktívni občania všade vám ponúkame možnosť zúčastniť sa na tréningu fundraisingu, na ktorom sa budeme venovať otázkam financovania neziskových organizácií z negrantových, neprojektových zdrojov, čiže z darov a príspevkov jednotlivcov a firiem. Preskúmame, kam sa presúvajú a ako komunikujú darcovia a čo ich motivuje nielen k jednorazovému, ale aj k opakovanému darcovstvu.

Kurz vedie Peter Guštafík s dlhoročnou trénerskou a konzultačnou skúsenosťou.

Kurz sa koná v Košiciach v dňoch 19. a 20. mája od 9:00 do 17:00 s kapacitou maximálne 20 účastníkov. Poplatok za 2-dňový kurz je 30 EUR.

Prihlásiť a informovať sa o detailoch ohľadom kurzu sa môžete prostredníctvom online formulára, najneskôr do 12. 5. 2015.

Fundraising_AOV_letak_KE-page-001

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.