Elektronická knižnica programu KROK VPRED

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

V rámci programu rozvoja neziskového sektora sme pre organizácie aj aktivistov sprístupnili elektronickú knižnicu.

V sekcii Elektronická knižnica KROK VPRED ponúkame neziskovým organizáciám, občianskym aktivistom, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa chcú lepšie zorientovať v problematike rozvoja neziskového sektora, linky na publikácie, ktoré môžu byť pre nich užitočné.

Publikácie vydali rôzne organizácie a experti zaoberajúce sa rozvojom a vzdelávaním neziskových organizácií.

Knižnica je vytvorená v rámci programu KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.