Websupport.sk podporuje Karpatskú nadáciu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia má nového partnera, spoločnosť websupport.sk.

Koncom roka 2012 sme získali podporu spoločnosti websupport.sk v podobe bezplatného hostingu Freeweb. V rámci ich programu podpory nových sľubných webových projektov a overených nekomerčných produktov poskytuje websupport.sk zdarma svoj komerčný produkt Custom hosting v rovnakej kvalite, vrátane plnej technickej podpory, vybraným neziskovým organizáciám a iniciatívam. Websupport.sk nám takto pomáha ušetriť financie na hosting našich webových stránok. Ďakujeme!

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.