Filantropia, ktorá baví – publikácia o našej práci

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia nadácie sme vydali publikáciu s príbehmi podporených projektov.

Publikácia s názvom Filantropia, ktorá baví – 20 rokov pomáhame východnému Slovensku približuje históriu Karpatskej nadácie prostredníctvom projektov, ktoré podporila. Od začiatkov, keď bola súčasťou medzinárodnej siete sesterských organizácií financovaných americkou Nadáciou Charlesa Stewarta Motta, až po súčasnosť, kedy funguje samostatne a je financovaná z viacerých zdrojov. Príbehy ukazujú, ako si nadácia udržiava unikátnosť spočívajúcu v podpore komunít žijúcich v ekonomicky zaostávajúcich oblastiach východného Slovenska.

Príhovor k publikácii napísal Vazil Hudák, bývalý predseda a súčasný čestný člen správnej rady nadácie a štátny tajomník Ministerstva financií SR, ktorý píše aj: „Skúsenosti, znalosť regiónu, zanietenosť, úprimnosť a šarm robia z Karpatskej nadácie významného hráča pri rozvoji východného Slovenska. Zároveň aj partnera firemnej a individuálnej filantropie.“

Autorom publikácie je Branislav Sobinkovič. Ďakujeme za spoluprácu!

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.