Publikácia EFC a TGE o cezhraničnom darovaní

European Foundation Centre a sieť Transnational Giving Europe vydali v júli 2014 publikáciu “Taxation of cross-border philanthropy in Europe after Persche and Stauffer – From landlock to free movement?” zameranú na preskúmanie zdaňovania cezhraničného darovania v priestore Európskej únie.

Takmer všetky členské krajiny EÚ si uvedomujú význam filantropie pre spoločnosť a oceňujú ju výhodnejším daňovým prostredím pre darcov a obdarovaných. Situácia sa však komplikuje, keď sa darovanie uskutočňuje cezhranične alebo keď verejne prospešná organizácia tvorí zisk z aktivít alebo využívaním svojho majetku v inej ako svojej domovskej krajine.

Napriek tomu, že mnohé z týchto krajín formálne zladili svoju príslušnú legislatívu s nediskriminačnými princípmi EÚ, stále existuje množstvo administratívnych a byrokratických prekážok efektívneho darovania cez hranice.

Štúdia sa zaoberá rôznymi prístupmi európskych krajín k porovnávaniu domácich a zahraničných verejne prospešných organizácií a administratívnych procesov spojených so zdaňovaním ich činnosti. Zároveň aj navrhuje spôsoby, ako lepšie implementovať tieto princípy na národnej úrovni.