Publikácia EFC a TGE o cezhraničnom darovaní

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

European Foundation Centre a sieť Transnational Giving Europe vydali v júli 2014 publikáciu “Taxation of cross-border philanthropy in Europe after Persche and Stauffer – From landlock to free movement?” zameranú na preskúmanie zdaňovania cezhraničného darovania v priestore Európskej únie.

Takmer všetky členské krajiny EÚ si uvedomujú význam filantropie pre spoločnosť a oceňujú ju výhodnejším daňovým prostredím pre darcov a obdarovaných. Situácia sa však komplikuje, keď sa darovanie uskutočňuje cezhranične alebo keď verejne prospešná organizácia tvorí zisk z aktivít alebo využívaním svojho majetku v inej ako svojej domovskej krajine.

Napriek tomu, že mnohé z týchto krajín formálne zladili svoju príslušnú legislatívu s nediskriminačnými princípmi EÚ, stále existuje množstvo administratívnych a byrokratických prekážok efektívneho darovania cez hranice.

Štúdia sa zaoberá rôznymi prístupmi európskych krajín k porovnávaniu domácich a zahraničných verejne prospešných organizácií a administratívnych procesov spojených so zdaňovaním ich činnosti. Zároveň aj navrhuje spôsoby, ako lepšie implementovať tieto princípy na národnej úrovni.

 

 

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.