Fond Karpatskej vandrovky znovu ponúka podporu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia otvorila 12. decembra 2012 štvrtú grantovú výzvu Fondu Karpatskej vandrovky s názvom Máme radi východ.

Cieľom tejto výzvy je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času, a k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

O grant v maximálnej výške 1 000 EUR na jeden projekt môžu do 14. februára 2014 žiadať mimovládne neziskové organizácie, ktoré sídlia a pôsobia v košickom a prešovskom kraji.

Vo výzve nadácia rozdelí 4 500 EUR. Túto sumu darovali do Fondu Karpatskej vandrovky účastníci štvrtého ročníka darcovského pochodu Karpatská vandrovka.

Viac informácií o programe nájdete v sekcii Fond Karpatskej vandrovky alebo Vám ich radi poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

Výzva Máme radi východ

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.