Za svoju dobrovoľnícku prácu získajú pomoc.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia dnes uverejnila výsledky štvrtého ročníka Programu štipendií T-Systems Slovakia.

Finančnú podporu z Programu štipendií T – Systems Slovakia vo výške 1400 EUR získa osem vysokoškolákov z východného Slovenska. Väčšina z nich pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a napriek tomu sa vo voľnom čase venuje dobrovoľníckej činnosti. Pri hodnotení boli zohľadnené študijné výsledky, sociálne znevýhodnenie a dobrovoľnícke aktivity študentov.

Podporení študenti:
· Dávid Baňas – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky (motivačné štipendium)
· Dominik Jakub – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
· Renáta Kmecziková – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy
· František Nehila – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
· Ján Pikna – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky (motivačné štipendium)
· Andrea Poláková – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
· Michael Široký – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta
· Judita Volčková – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.