Fotosúťaž Naše Karpaty

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia Poľsko vyhlásila fotografickú súťaž Naše Karpaty.

Poľský National Geographic je partnerom medzinárodnej fotografickej súťaže s názvom Naše Karpaty, ktorú organizuje Karpatská nadácia – Poľsko. Fotografie predstavujúce hodnoty Karpatského regiónu môžete zasielať do 31. mája 2014. Víťazi získajú atraktívnu sumu peňazí a víťazné fotografie budú vystavené vo vybraných poľských mestách a v zahraničí.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.