Pozývame vás na školenie fundraisingu

Karpatská nadácia organizuje vo štvrtok 27. marca 2014 školenie pre malé neziskové organizácie a dobrovoľnícke združenia v oblasti získavania finančných prostriedkov.

Získavanie finančných zdrojov na miestnej úrovni – fundraising je pre neziskové organizácie často priam adrenalínový šport. Fundraising je rovnako dôležitý ako programové aktivity. Pokiaľ sa ním organizácia nezaoberá premyslene, vystavuje sa vnútornému napätiu a neistote z budúcnosti.

Školenie je určené pre 15 zástupcov malých neziskových organizácií a dobrovoľníckych združení, ktoré cítia potrebu oboznámiť sa so základmi fundraisingu na miestnej úrovni. Tréning ponúkne prezentáciu základov získavania zdrojov, motivácie a metódy, ako aj praktický nácvik komunikačných zručností, ktoré sú s fundraisingom neoddeliteľne späté.

Za jednu organizáciu sa môžu na tréningu zúčastniť max. dvaja zástupcovia. Účastnícky poplatok je 12 EUR na osobu.

Ako sa prihlásiť:

Kompletne vyplnenú prihlášku zašlite na info@karpatskanadacia.sk.
Prihlášky prijímame do 21. marca 2014.

Fundraisingový tréning_program

Fundraisingový tréning_prihláška

Viac informácií Vám poskytneme na monika.benikovska@karpatskanadacia.sk.
Školenie sa realizuje v rámci programu KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií. Partnerom programu je spoločnosť RWE IT Slovakia, s.r.o. Realizáciu vybraných aktivít programu podporuje aj CASSOFIN, a. s.