Grantový program „Máme radi Východ 2021“ je otvorený!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia otvára 11. výzvu Fondu  Karpatskej  vandrovky MÁME  RADI VÝCHOD, ktorej cieľom  je  podporiť  aktívnych východniarov a ich dobré nápady. V tejto výzve sa zameriavame na oblasti zdravého životného štýlu a zmysluplné trávenie voľného času.

V sobotu 19. septembra 2020 Karpatská nadácia zorganizovala jedenásty ročník Karpatskej vandrovky. Trasa po hrebeni Volovských vrchov dlhá 50 km preverila sily a kondíciu 113 vandrovníkov, ktorí zároveň darovali do Fondu Karpatskej vandrovky 11 780 EUR.

Program Máme radi Východ podporila aj spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia sumou 4 220 EUR

Odvážnym vytrvalcom a štedrým darcom, ktorí v roku 2020 do Fondu prispeli, patrí veľká vďaka.

Cieľom výzvy programu MÁME RADI VÝCHOD je podporiť projekty v našom regióne, ktoré prispejú:

  • k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu
  • k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času
  • k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti

Maximálna výška grantu na projekt je 3 000 EUR, a celkovo fond prerozdelí 16 000 EUR

Výzva je otvorená od 1. apríla do 3. mája 2021.

Karpatská nadácia vyhlasuje každý rok viac ako 4 grantové výzvy s celkovou sumou viac ako 100.000 Eur. Ak chcete byť informovaný o našich výzvach, prihláste sa na odber našich noviniek.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.