Hľadáme nového člena/členku tímu!
Manažér/ka Programu rozvoja rómskych komunít

STAŇ SA SÚČASŤOU TÍMU KARPATSKEJ NADÁCIE A PODIEĽAJ SA SPOLU S NAMI NA PREMENE VÝCHODNÉHO SLOVENSKA NA LEPŠIE MIESTO PRE ŽIVOT.

Hľadáme človeka, ktorému zveríme manažment programu v oblasti rozvoja marginalizovaných rómskych komunít. Človeka, ktorý 

 • sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi práce Karpatskej nadácie;
 • bude aktívnym tímovým hráčom;
 • je pripravený učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi;
 • je proaktívny, kreatívny a súčasne veľmi zorganizovaný;
 • je komunikatívny a pripravený spolupracovať a pomáhať;
 • je schopný doťahovať veci do úspešného konca, má zmysel pre zodpovednosť, detaily, termíny a kvalitný výsledok;
 • má silnú osobnú integritu, rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí;
 • je schopný rýchlo sa učiť a adaptovať sa, hľadá nové prístupy a pri riešení situácií sa spolieha hlavne na seba;
 • má rád východné Slovensko a verí, že je to dobré miesto pre život.

Ak si človek, ktorý sa nebojí nových výziev a si ochotná/ý sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať a máš:

 • Aspoň trojročnú skúsenosť z manažovania projektov/programov;
 • Skúsenosti z práce v prostredí vylúčených rómskych komunít;
 • Odbornú znalosť v aspoň jednej z nasledujúcich tém – raná starostlivosť (early childhood development), zvyšovanie zamestnateľnosti a posilňovanie postavenia žien v marginalizovaných rómskych komunitách;
 • Skúsenosti z práce na projektoch/aktivitách v partnerstvách, ideálne aj s miestnymi samosprávami;
 • Skúsenosti s organizáciou a realizáciou podujatí a prezentačné zručnosti;
 • Vzdelanie min. 1. stupňa VŠ v relevantnej oblasti;
 • Dobré IT zručnosti (vyššia užívateľská úroveň bežných nástrojov MS Office);
 • Výbornú znalosť slovenského a ideálne aj anglického jazyka.

Náplň práce zahŕňa najmä:

 • Realizáciu expertných činností v rámci Programu rozvoja rómskych komunít zameraného na tému ranej starostlivosti o deti v marginalizovaných rómskych komunitách, najmä monitorovanie aktivít a výsledkov podporených projektov, meranie dopadu a sieťovanie a vzdelávanie prijímateľov finančnej podpory.
 • Spolupráca s miestnymi partnerskými organizáciami a VÚDPaP pri meraní výsledkov detí, zapojených do programov ranej starostlivosti.
 • Vytváranie vzťahov so zástupcami miestnych samospráv a facilitovanie miestnych partnerstiev.
 • Pravidelný kontakt s podporenými organizáciami a komunitami, mapovanie ich potrieb.
 • Networking s kľúčovými aktérmi, ktorí sa venujú problematike rozvoja marginalizovaných rómskych komunít a reprezentácia nadácie na relevantných platformách a fórach.
 • Organizáciu vzdelávacích, sieťovacích a diseminačných aktivít v rámci Slovenska a v zahraničí (najmä v rámci Medzinárodnej siete Karpatských nadácií).
 • Identifikácia tém a vhodného obsahu pre portál odperinky.sk pre terénnych pracovníkov, ktorí sa venujú ranej starostlivosti v MRK v spolupráci s editorkou portálu.
 • Spolupráca s Manažérkou grantových programov na implementácii grantového programu, príprava a účasť na monitorovacích návštevách v komunitách.  
 • Podieľanie sa na vytváraní stratégii a plánov nadácie v téme Rozvoja marginalizovaných rómskych komunít.

Termín nástupu: čo najskôr
Ponúkaná odmena: 700 EUR
Druh pracovného pomeru: spolupráca na základe mandátnej zmluvy, skrátený úväzok
Miesto výkonu práce: Košice, východné Slovensko / práca z domu, kancelárie a v teréne
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. júna 2021
Predpokladaný termín pohovorov: 15. – 22. júna 2021

Výhody, ktoré ponúkame:

 • zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné návrhy riešení
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi
 • flexibilita pri práci a plánovaní vlastného času
 • priateľské a otvorené prostredie pre prácu

Výzvy, s ktorými je potrebné počítať:

 • potreba pre flexibilitu v súvislosti s neustále sa meniacim prostredím, v ktorom nadácia pôsobí
 • nárazová záťaž a tempo, potreba učiť sa rýchlo a zvládať väčšie množstvo úloh naraz
 • zmluva na dobu určitú v závislosti trvania Programu rozvoja rómskych komunít

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 13. júna 2021:

 1. Motivačný list v slovenskom jazyku opisujúci doterajšie relevantné skúsenosti. Opíšte súčasne, ako si svoju prácu u nás predstavujete a čo ponúkate. (max. 1 strana v MsWord, PDF)
 2. Krátku úvahu v anglickom alebo slovenskom jazyku na tému „Early Childhood Development in marginalized Roma communities – challenges and opportunities.“ / “Raná starostlivosť v marginalizovaných rómskych komunitách – výzvy a príležitosti.” (max. 1 strana v MsWord, PDF)
 3. Štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (v MsWord, PDF)

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: katarina.novotna@karpatskanadacia.sk do 13. júna 2021 do 23:59 hod. (predmet e-mailu – Karpatská nadácia – Pracovná ponuka).

Poznámka: V rámci tohto výberového konania hľadáme kandidáta/kandidátku na existujúcu pracovnú pozíciu. Podľa termínu nástupu, bude k dispozícii možnosť zaúčania a konzultácií s osobou, ktorá pozíciu zastávala. Kandidát/ka bude pracovať v malom tíme v mimovládnej neziskovej organizácii, kde sa vyžaduje, aby jednotlivé pozície pokrývali viacero oblastí práce a boli schopné zvládať multitasking. Súčasne sa vyžaduje vysoká miera kreativity, flexibility a schopnosť samostatnej, ale aj tímovej práce. Práca nie je vhodná pre absolventa.

Práca u nás je vhodná pre kandidátov/kandidátky so sociálnymi cítením a filantropickým duchom.