Školy budúcnosti

Grantový program Školy budúcnosti podporí inovatívne základné školy, organizácie a učiteľov/učiteľky základných škôl s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelávaniu. Pomôže im preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, prinášať inovácie a tvorivo pristupovať k vyučovaniu detí zo základných škôl. Zároveň ponúkne priestor na opatrenia, ktoré pomôžu zmierniť negatívny dopad kríz, ktoré našu spoločnosť postretli v posledných rokoch.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa dlhodobo usilujú o rozvoj a lepšiu budúcnosť východného Slovenska. Pandémia, vojna či zhoršujúca sa klimatická kríza výrazne ovplyvnili spôsob života, zdravie a prírodné okolie. Prognózy nie sú pozitívne a keď sa spoločnosť nezameria na riešenie týchto kríz či ich následkov, budúce generácie čaká neľahká doba. Aj preto Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia zaostrili okrem iného aj na vzdelávanie budúcich generácií, počnúc deťmi na základných školách. Chcú ich pripraviť do sveta plného výziev a inovácií. Do sveta, v ktorom potrebujú dobré digitálne zručnosti, rozvinuté kritické myslenie či zmysel pre zodpovednosť nielen voči sebe, ale i okoliu.

Podmienky a kritéria

Program podporí realizáciu projektov v jednej z nasledujúcich oblastí: 

  • rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy;
  • zvýšenie úrovne komunikačných, argumentačných a prezentačných zručností;
  • podpora STEAM vzdelávania a digitálnych zručností;
  • budovanie zodpovedného prístupu k životu – byť zodpovedný k sebe, k ostatným a ku komunite, v ktorej žijem (téma zahŕňa možnosť vzdelávania v oblasti environmentálnej krízy, ale aj duševného zdravia a iným aktuálnym krízam v spoločnosti).

Žiadateľ o grant je povinný zvoliť si 1 tému pre svoj projekt.

V grante sa prerozdelí celkovo 20 000 eur. Maximálna výška grantu na realizáciu jedného projektu je: 

  1. v prípade, ak je oprávneným žiadateľom učiteľ/ka maximálne – 1 000 eur, (žiadateľ/ka môže použiť 20% z výšky poskytnutého grantu na ohodnotenie vlastnej práce na projekte),
  2. v prípade, ak je oprávneným žiadateľom základná škola alebo mimovládna nezisková organizácia – maximálne 2 500 eur.

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné.

Grant bude úspešným žiadateľom poskytnutý v dvoch splátkach. Prvá splátka (80 %) bude poskytnutá po podpise zmluvy o poskytnutí grantu. Druhá splátka (max. 20 %) bude poskytnutá po vyčerpaní celej sumy grantu (100 %) a po schválení záverečnej správy a vyúčtovania projektu Karpatskou nadáciou.

Podporené školy, organizácie a učitelia môžu získať tiež dobrovoľnícku podporu a pomoc zo strany zamestnancov firmy v najrôznejších oblastiach súvisiacich s realizáciou projektov. Zároveň vytvoríme pri záverečných prezentáciách projektov priestor na prepojenie s ostatnými úspešnými žiadateľmi o grant a firemným partnerom.

Formulár potrebný na predloženie žiadosti nájdete na www.granty.karpatskanadacia.sk alebo na stránke www.karpatskanadacia.sk v sekcii Získaj podporu – Finančná podpora – Školy budúcnosti. Žiadosť musí byť spracovaná na predpísanom elektronickom formulári a podaná elektronicky najneskôr do konca dňa 16. novembra 2022.

Viac informácií a celé znenie výzvy nájdete TU.

V minulosti boli podporení

Grantový program Školy budúcnosti vznikol zlúčením programov Škola budúcnosti a Učiteľ/ka budúcnosti. Ich podporené projekty v ostatnom ročníku si pozrite TU.