Hľadáme nového člena/členku tímu!

STAŇ SA SÚČASŤOU TÍMU KARPATSKEJ NADÁCIE A PODIEĽAJ SA SPOLU S NAMI NA PREMENE VÝCHODNÉHO SLOVENSKA NA LEPŠIE MIESTO PRE ŽIVOT.

Hľadáme človeka, ktorému zveríme manažment našich grantových programov a administratívnu časť MyMachine, programu neformálneho vzdelávania zameraného na rozvoj kompetencií detí a mladých ľudí., ktorý

 • sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi práce Karpatskej nadácie;
 • bude aktívnym členom tímu pripravený dávať a brať, učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi;
 • je proaktívny, kreatívny a súčasne veľmi zorganizovaný;
 • je komunikatívny a pripravený spolupracovať a pomáhať;
 • je schopný doťahovať veci do úspešného konca, má zmysel pre zodpovednosť, detaily, termíny a kvalitný výsledok;
 • má silnú osobnú integritu, rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí;
 • je schopný rýchlo sa učiť a adaptovať sa, hľadá nové prístupy a pri riešení situácií sa spolieha hlavne na seba;
 • má rád východné Slovensko a verí, že je to dobré miesto pre život.

Kandidát/ka musí byť tímový hráč, ktorý sa nebojí nových výziev a je ochotný sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať a má:

 • Aspoň trojročnú skúsenosť z manažovania projektov a programov vrátane základov finančného manažmentu;
 • Vzdelanie min. 2. stupeň VŠ, ideálne v oblasti verejnej správy a/alebo humanitných vied;
 • Ideálne má skúsenosť s prácou v mimovládnom neziskovom sektore prípadne skúsenosť so službou iným a vo verejnom záujme;
 • Skúsenosti s organizáciou a realizáciou podujatí a prezentačné zručnosti;
 • Dobré IT zručnosti (vyššia užívateľská úroveň bežných nástrojov MS Office);
 • Výbornú znalosť slovenského a anglického jazyka.

Náplň práce zahŕňa najmä:

 • Podieľanie sa na vytváraní stratégii a plánov nadácie v téme Komunitného rozvoja a rozvoja občianskeho sektora
 • Podieľanie sa na nastavovaní nadačných fondov a grantových programov nadácie a príprave návrhov pre nových partnerov
 • Prípravu a implementáciu grantových programov nadácie vrátane navrhovania grantových výziev, vyhodnocovania projektov a komunikácie so žiadateľmi.
 • Prácu s podporenými organizáciami, vrátane prípravy grantových zmlúv a ich dodatkov, kontroly priebežných a záverečných obsahových a finančných hodnotiacich správ, poskytovanie priebežných konzultácií a poradenstva.
 • Komunikáciu s partnermi, prípravu správ pre donorov a partnerov vrátane prípravy prezentácií a vizualizácií.
 • Organizáciu podujatí a aktivít, zabezpečovanie publicity a prípadných verejných obstarávaní malého rozsahu a pod..
 • Manažment administratívnej časti programu MyMachine financovaného z OP ĽZ.
 • Vyhodnocovanie a reporting výsledkov aktivít a podieľanie sa na tvorbe obsahu pre externú komunikáciu.

Termín nástupu: 1. február 2021
Ponúkaná odmena: 1000 – 1300 brutto v prípade pracovného úväzku (a v závislosti od miery naplnenia požiadaviek)
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok / spolupráca na základe mandátnej zmluvy
Miesto výkonu práce: Košice, východné Slovensko
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. január 2021

Výhody, ktoré ponúkame:

 • zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné návrhy riešení
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi
 • flexibilita pri práci a plánovaní vlastného času
 • priateľské a otvorené prostredie pre prácu

Výzvy, s ktorými je potrebné počítať:

 • potreba pre flexibilitu v súvislosti s neustále meniacim sa prostredím, v ktorom nadácia pôsobí
 • nevyhnutná administratíva spojená s projektovým riadením (správy, vyúčtovania)
 • nárazová záťaž a tempo, potreba učiť sa rýchlo a zvládať väčšie množstvo úloh naraz
 • zmluva vždy na rok dopredu s možnosťou predĺženia v prípade obojstranného záujmu

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 3. januára 2021:

 1. Motivačný list v slovenskom jazyku opisujúci doterajšie relevantné skúsenosti. Opíšte súčasne, ako si svoju prácu u nás predstavujete a čo ponúkate. (max. 1 strana v MsWord, PDF)
 2. Krátku úvahu v anglickom jazyku na tému „What are the most pressing challenges Eastern Slovakia is facing?“ (max. 1 strana v MsWord, PDF)
 3. Štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (v MsWord, PDF)

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: katarina.novotna@karpatskanadacia.sk do 3. januára 2021 do 18:00 hod. (predmet e-mailu – Karpatská nadácia – Pracovná ponuka).

Poznámka:

V rámci tohto výberového konania hľadáme kandidáta/kandidátku na existujúcu pracovnú pozíciu. V prípade dodržania termínu nástupu je k dispozícii detailné 2-týždňové zaúčanie formou “shadowingu”.

Kandidát/ka bude pracovať v malom tíme v mimovládnej neziskovej organizácii, kde sa vyžaduje, aby jednotlivé pozície pokrývali viacero oblastí práce a boli schopné zvládať multitasking. Súčasne sa vyžaduje vysoká miera kreativity, flexibility a schopnosť samostatnej ale aj tímovej práce. Práca nie je vhodná pre absolventa.

Práca u nás je vhodná pre kandidátov/kandidátky so sociálnymi cítením a filantropickým duchom.