Hento Toto – značka, ktorá obstojí na trhu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hento Toto je značka za ktorou stojí občianske združenie Bol raz jeden človek, ktoré sa už viac ako 10 rokov venuje vzdelávaniu a rozvoju kresliarskych a grafických zručností kreatívnych ľudí s mentálnym postihnutím a prezentovaniu ich umenia verejnosti. 

V spolupráci s profesionálnymi kreatívcami títo ľudia nielenže vytvárajú rôzne dizajnovo aj účelovo zaujímavé produkty (brošne, odznaky, nálepky, tričká a iné), ale zároveň sa osobnostne a umelecky rozvíjajú a ako právoplatný členovia pracovného tímu sú zapojení do celého výrobno-predajného procesu. Za túto činnosť a inovatívny prístup k riešeniu problematiky získali rôzne ceny doma i zahraničí.

Výskumy potvrdzujú, že ľudia s mentálnym postihnutím sú jednou zo skupín obyvateľstva s najnižšou kvalitou života. Kvalita ich života a napĺňanie akýchkoľvek práv, vrátane práva pracovať, sa odvíja od vyspelosti spoločnosti, v ktorej žijú. Cieľom občianskeho združenia je preto aj búrať zaužívané predstavy verejnosti o tvorbe ľudí s mentálnym postihnutím a o limitoch a kvalite ich práce. Svoje produkty už ponúkali a predávali na rôznych dizajnérskych trhoch a v predajniach (Urban Market, Dobrý trh, Trnavský rínek, Kompot, Ex Libris, Artforum), spočiaktu bez označenia „vyrobené ľuďmi s postihnutím“. Dôvodom bolo zistiť reakcie ľudí a tiež zistiť či ich produkty zaujmú nie preto, že ich vytvoril človek s postihnutím, ale preto, že sú kvalitné a nápadité.

Dlhodobým cieľom je vytvoriť z Hento Toto inovatívny, finančne sebestačný a dlhodobo udržateľný model pracovnej integrácie, ktorý by sa stal inšpiráciou aj pre iné organizácie pracujúce s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Vďaka záujmu a podpore verejnosti v súčasnosti plynule prechádzajú do obchodno-marketingovej fázy a rozširujú predaj do ďalších predajní v Bratislave a na Slovensku, čím zvyšujú povedomie o značke. Podporujeme ich aj my – organizácia so svojím projektom Hento Toto je podporená už druhý krát v rámci programu Active Citizens Fund.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.