Online workshop: Príprava projektov pre program Active Citizens Fund Slovakia

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Karpatská nadácia v rámci Programu Active Citizens Fund Slovakia Vás pozýva na on-line workshop zameraný na prípravu projektov pre 3.výzvu tohto programu, ktorého cieľom je priblížiť účastníkom témy, ciele a indikátory programu a preskúmať možné projekty vhodné pre podanie žiadosti o grant v rámci danej výzvy.
 

Dátum a čas: 11. december 2020, od 8.30 – 12.30
Link na on-line pripojenie Vám bude poslaný pred začiatkom podujatia.

Počet účastníkov je limitovaný!

Registrovať sa môžete tu: https://forms.gle/bPFEhhWqUdLnrj8F9

V prípade otázok kontaktujte prosím Máriu Ház, email: maria.haz@karpatskanadacia.sk.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.