Hľadáme nového člena/členku tímu na pozíciu koordinátora/koordinátorky programu MyMachine

Staň sa súčasťou tímu Karpatskej nadácie a medzinárodného tímu koordinátorov MyMachine Global.

Hľadáme človeka, ktorému zveríme koordináciu programu MyMachine na strednom a čiastočne aj východnom Slovensku a ktorý:

 • sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi práce Karpatskej nadácie,
 • bude aktívny člen tímu pripravený dávať a brať, učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi,
 • je kreatívny a súčasne veľmi zorganizovaný,
 • je komunikatívny a schopný nadchnúť ďalších ľudí,
 • je schopný adaptovať sa, hľadá netradičné prístupy a pri riešení situácií sa spolieha hlavne na seba,
 • je schopný doťahovať veci, má zmysel pre zodpovednosť, termíny a kvalitný výsledok,
 • má silnú osobnú integritu, rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí,
 • má rád Slovensko a verí, že je to dobré miesto pre život.

Kandidát/ka musí byť tímový hráč, ktorý sa nebojí tvrdej práce, výziev a je ochotný sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať a má:

 1. Aspoň ročnú skúsenosť z manažovania vlastného projektu.
 2. Vzdelanie min. 2. stupeň VŠ.
 3. Silný osobný záujem o vzdelávanie ako tému a zmeny v ňom.
 4. Skúsenosť s organizovaním ľudí.
 5. Skúsenosť s prácou s mládežou.
 6. Skúsenosť s organizáciou a realizáciou podujatí a prezentačné zručnosti.
 7. Dobré IT zručnosti (vyššia užívateľská úroveň bežných nástrojov MS Office a MS Office 365).
 8. Výbornú znalosť slovenského a anglického jazyka.
 9. Výhodou je vodičský preukaz a vlastné vozidlo.

Náplň práce v zverených regiónoch zahŕňa najmä:

 • Podieľanie sa na tvorbe plánov aktivít a implementácia programu MyMachine na strednom a čiastočne východnom Slovensku v úzkej súčinnosti s programovou manažérkou.
 • Zdokonaľovanie programu a jeho rozširovanie pri zachovaní globálnych trendov.
 • Vyhľadávanie nových lokálnych partnerov a získavanie ich pre účasť v programe.
 • Organizáciu podujatí a aktivít, zabezpečovanie publicity a prípadných verejných obstarávaní malého rozsahu a pod.
 • Komunikáciu s partnermi a zapojenými školami.
 • Prezentáciu programu pri vybraných príležitostiach.
 • Správa sociálnych médií programu

Termín nástupu: čo najskôr
Ponúkaná odmena: 750 eur mesačne na mandátnu zmluvu
Druh spolupráce: mandátna zmluva
Rozsah spolupráce: cca. 60-100 hodín mesačne
Miesto práce: homeoffice + stredné a východné Slovensko
Predpokladaný termín konania pohovorov je po 9. novembri, predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 18. novembra 2022


Výhody:

 • možnosť podieľať sa na jedinečnom medzinárodne oceňovanom vzdelávacom programe,
 • zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné nápady,
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi,
 • flexibilita pri plánovaní vlastného času,
 • priateľské a otvorené prostredie pre prácu

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 6. novembra 2022:
1. Motivačný list v slovenskom jazyku opisujúci doterajšie skúsenosti. Opíšte súčasne, ako si svoju prácu u nás predstavujete a čo ponúkate. (max. 2 strany)
2. Štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: zofia.teplicka@karpatskanadacia.sk do 6. novembra 2022 (predmet e-mailu – Karpatská nadácia – MyMachine).

Poznámka:
Kandidát/ka bude pracovať v malom tíme v mimovládnej neziskovej organizácii, kde sa vyžaduje, aby jednotlivé pozície pokrývali viacero oblastí práce a boli schopné zvládať multitasking. Súčasne sa vyžaduje vysoká miera kreativity, flexibility a schopnosť samostatnej ale aj tímovej práce. Práca nie je vhodná pre absolventa.
Práca u nás je vhodná pre kandidátov/kandidátky so sociálnymi cítením a filantropickým duchom.