Cez grantový program Školy budúcnosti prerozdelíme 20 000 eur

Spolu s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sme otvorili grantový program Školy budúcnosti. Podporíme ním inovatívne základné školy, organizácie a učiteľov/učiteľky základných škôl s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelávaniu.

Pomôžeme im tak preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, prinášať inovácie a tvorivo pristupovať k vyučovaniu detí zo základných škôl. Chceme tak docieliť, aby sa u detí rozvíjalo kritické myslenie, zvýšila sa úroveň komunikačných i argumentačných zručností, podporili sa digitálne zručnosti a STEAM vzdelávanie či budovanie zodpovedného prístupu k životu.

Zároveň chceme týmto programom ponúknuť priestor na opatrenia, ktoré pomôžu zmierniť negatívny dopad kríz, ktoré postrehli spoločnosť v ostatných rokoch (COVID-19, vojna na Ukrajine, klimatická kríza…).

Vo výzve je 20 000 eur, na 1 projekt je možné získať maximálne 1 000 alebo

2 500 eur.