Zachraňujú staré jablkové sady a opravujú nepotrebné bicykle, aby pomohli iným ľuďom

Jurajovi Seničovi sa nepáčilo, že okolie obce Podhoroď pustne a je nevyužité. A tak dostal nápad, z ktorého by malo úžitok veľa ľudí. Spolu s kamarátmi a známymi začali zachraňovať staré sady Vihorlatu a o ovocie sa deliť s verejnosťou, školami a domovmi dôchodcov.

„Keď som sa prechádzal po okolí Podhorode, videl som staré zarastené ovocné stromy. Predral som sa k nim, aby som zistil, v akom sú stave. Niektoré majú aj 80 rokov, ale stále plodia krásne ovocie. Tak mi napadlo, že by sme sa o nich mohli začať starať a o ovocie sa deliť s ostatnými,“ vysvetľuje Juraj Senič, ktorý okolo seba vytvoril komunitu – kamarátov, známych, rodiny. Práve táto komunita sa vzdeláva v oblasti ovocinárstva a stretáva sa na brigádach v sadoch Vihorlatu, aby spoločne pestovala, zbierala a spracovala ovocie. Niektoré plody darujú verejnosti, iné základným školám a domovom dôchodcov a čo sa zvýši, využijú na výrobu muštu. Aktuálne pracujú na projekte komunitnej muštárnej.

Juraj okrem toho založil aj občianske združenie Okolo a krásny projekt Cyklodobro

„Cez projekt zbierame staré a nepotrebné bicykle, ktoré opravíme a darujeme ľuďom v núdzi, napríklad Oáze v Bernátovciach, Nadácii Dedo, Dorka a atď.“