Hľadáme nového člena tímu!

STAŇ SA SÚČASŤOU TÍMU KARPATSKEJ NADÁCIE A MEDZINÁRODNÉHO TÍMU KOORDINÁTOROV MYMACHINE GLOBAL.

MyMachine je vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže. Cieľom MyMachine Slovakia je podporovať spoluprácu na všetkých troch úrovniach vzdelávacieho systému a budovať kľúčové kompetencie, akými sú práca v tíme, komunikácia, kritické myslenie, tvorivosť. MyMachine je náš príspevok do zmeny vzdelávacieho systému na východnom Slovensku

https://karpatskanadacia.sk/mymachine-slovakia/

Hľadáme človeka

ktorému zveríme agendu organizácie, zameranú na neformálne vzdelávanie vrátane koordinácie programu MyMachine a ktorý:

 • sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi práce Karpatskej nadácie;
 • bude aktívny člen tímu pripravený dávať a brať, učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi;
 • je kreatívny a súčasne veľmi zorganizovaný;
 • vie ako manažovať vzťahy so školami ale aj firmami a je schopný nadchnúť ďalších ľudí;
 • je schopný adaptovať sa, hľadá netradičné prístupy a pri riešení situácií sa spolieha hlavne na seba;
 • je schopný doťahovať veci, má zmysel pre zodpovednosť, termíny a kvalitný výsledok;
 • Je zručný v práci so základnými nástrojmi ako MS Windows, MS Office;
 • Má silnú osobnú integritu, rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí;
 • Má rád východné Slovensko a verí, že je to dobré miesto pre život.

Kandidát musí byť tímový hráč, ktorý sa nebojí tvrdej práce, výziev a je ochotný sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať a má:

 • Aspoň dvojročnú skúsenosť z manažovania vlastného projektu vrátane vzťahov s darcom;
 • Akékoľvek vzdelanie (aspoň 1. stupeň VŠ), ale veľký osobný záujem o vzdelávanie ako tému a zmeny v ňom;
 • Aspoň dvojročnú skúsenosť s vedením/organizovaním ľudí;
 • Dobré IT zručnosti (vyššia užívateľská úroveň bežných nástrojov MS Office, on-line open source riešenia);
 • Výbornú znalosť slovenského a anglického jazyka.

Náplň práce:

 1. Implementácia Programu MyMachine na Slovensku, jeho zdokonaľovanie a rozširovanie pri zachovaní globálnych trendov, komunikácia s riadiacim partnerom projektu MyMachine Global a vyhľadávanie nových lokálnych partnerov a získavanie ich pre účasť v programe.
 2. Nastavenie stratégie Nadácie v oblasti neformálneho vzdelávania, príprava a implementácia projektov zameraných na vzdelávanie, prácu s mladými ľuďmi, navrhovanie a realizácia kreatívnych a netradičných prístupov, komunikácia s partnerskými organizáciami, organizácia podujatí a aktivít a sledovanie aktuálnych trendov v spomenutých oblastiach.

Termín nástupu: ihneď

Ponúkaná odmena: dohodou

Druh pracovného pomeru: dohodou

Miesto práce: Košice, východné Slovensko

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15. február 2018

Výhody:

 • zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné nápady
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi
 • flexibilita pri plánovaní vlastného času
 • priateľské a otvorené prostredie pre prácu

Nevýhody:

 • nevyhnutná administratíva spojená s projektovým riadením (správy, vyúčtovania)
 • nárazová záťaž a tempo, potreba učiť sa rýchlo a zvládať väčšie množstvo úloh naraz
 • zmluva vždy na rok dopredu s možnosťou predĺženia v prípade obojstranného záujmu

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 8. februára 2018:

 • Motivačný list v slovenskom jazyku popisujúci doterajšie skúsenosti s dôrazom na oblasti, ktoré sú predmetom tejto výzvy. Popíšte súčasne, ako si svoju prácu u nás predstavujete a čo ponúkate. (max. 2 strany)
 • Návrh popisujúci konkrétny projekt, ktorý by mohla naša organizácia realizovať v rámci vyššie uvedenej oblasti (vzdelávanie, práca s mladými ľuďmi, netradičné prístupy) v anglickom jazyku. (max. 1 strana)
 • Štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: katarina.novotna@karpatskanadacia.sk do 8. februára 2018 (predmet e-mailu – Karpatská nadácia – MyMachine).

Poznámka:

V rámci tohto výberového konania hľadáme kandidáta na uvoľnenú pracovnú pozíciu. Kandidát/ka by mal/a byť otvorený/á možnosti pracovať na základe mandátnej zmluvy (SZČO).

Kandidát/ka bude pracovať v malom tíme v neziskovej organizácii, kde sa vyžaduje, aby jednotlivé pozície pokrývali viacero oblastí práce a boli schopné zvládať multitasking. Súčasne sa vyžaduje vysoká miera kreativity, flexibility a schopnosť samostatnej ale aj tímovej práce. Práca nie je vhodná pre absolventa.

Práca u nás je vhodná pre kandidátov/kandidátky so sociálnymi cítením, filantropickým duchom a väzbou na región východného Slovenska.