UPre: skutočne rómske odpovede

Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis realizovali v rokoch 2015 až 2017 Program rozvoja rómskych komunít. Vďaka programu bolo podporených 11 projektov v Banskobystrickom kraji a 21 projektov v Prešovskom a Košickom kraji. Cieľom programu bolo upozorniť na výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť, a to zhoršenie situácie rómskej menšiny v oblasti dostupnosti zamestnania, bývania, vzdelávania či zdravotnej starostlivosti a zároveň rastúce protirómske nálady v rámci väčšinovej spoločnosti. Košický režisér Mišo Hudák pripravil dokumentárne filmy, v ktorých zobrazil príbehy rómskych komunít zo stredného i východného Slovenska.

V názve série filmov UPre: skutočne rómske odpovede slovo “UPRE” , ktoré v rómskom jazyku znamená “HORE”,  odkazuje na schopnosť a odvahu ľudí zdvihnúť hlavu a pokúsiť sa o zmenu.

Video filmy organizácií z Programu rozvoja rómskych komunít:

Viac informácii o Programe rozvoja rómskych komunít nájdete tu.