Hľadáme senior manažéra/ku pre grantové programy

Zaujímaš sa o rozvoj Slovenska, orientuješ sa v téme komunitného rozvoja a vzdelávania a máš skvelé organizačné a komunikačné zručnosti a projektový manažment v malíčku? Podeľ sa o svoje pracovné skúsenosti a nadšenie s Karpatskou nadáciou.

Zveríme ti manažment nášho portfólia grantových programov a manažment a rozvoj menšieho tímu koordinátorov a manažérov grantových programov. Budeš sa podieľať na nastavovaní grantových programov v spolupráci s našimi partnermi, príprave grantových výziev, manažovaní celého procesu udeľovania a správy grantov, realizácii podporných podujatí i vyhodnocovaní programov. Budeš podporovať členov svojho tímu pri realizácii grantových programov a spolupodieľať sa na príprave programovej ponuky nadácie.

Hľadáme skúseného senior manažéra/skúsenú senior manažérku pre grantové programy, ktorý/á:

 • sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi práce Karpatskej nadácie,
 • bude aktívnym členom/aktívnou členkou tímu pripraveným/nou učiť sa nové veci a prispievať vlastnými skúsenosťami a nápadmi,
 • rozumie manažmentu komplexných projektov (ideálne grantových programov) a je schopný/á pracovať v agilnom pracovnom prostredí,
 • orientuje sa v oblasti komunitného rozvoja a v témach inovatívneho a inkluzívneho vzdelávania,
 • je kreatívny/a a súčasne veľmi zorganizovaný/á,
 • je pripravený/á spolupracovať a pomáhať,
 • má skvelé komunikačné zručnosti – dokáže zrozumiteľne a efektívne komunikovať interne aj externe,
 • je schopný/á doťahovať veci, má zmysel pre zodpovednosť, termíny a kvalitný výsledok,
 • má skúsenosti s manažmentom a rozvojom tímu,
 • má silnú osobnú integritu, rád/rada pracuje s ľuďmi a pre ľudí,
 • má rád/rada Slovensko (najmä východné😊) a verí, že je to dobré miesto na život.

Kandidát/ka musí byť tímový hráč, ktorý/a sa nebojí tvrdej práce, výziev a je ochotný/á sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať a má:

➮ aspoň dvojročnú skúsenosť s manažovaním komplexných projektov/programov,
➮ ideálne grantových programov,
➮ vzdelanie min. 2. stupeň VŠ,
➮ skúsenosti s finančným manažmentom, vyhodnocovaním výsledkov a písaním hodnotiacich správ realizovaných projektov/programov; skúsenosti s prácou so zmluvami,
➮ skúsenosti s vedením a rozvojom tímu,
➮ skúsenosti s prácou na projektoch realizovaných v partnerstvách a so spoluprácou s partnermi,
➮ výborné plánovacie, organizačné a komunikačné zručnosti,
➮ schopnosť samostatne sa rozhodovať,
➮ schopnosť pracovať v tíme, ale aj samostatne,
➮ zodpovednosť a silný time-management, schopnosť multi-taskingu,
➮ dobré IT zručnosti (vyššia užívateľská úroveň bežných nástrojov MS Office a MO 365),
➮ výbornú znalosť slovenského a anglického jazyka,
➮ skúsenosť z práce v mimovládnom alebo verejnom sektore je výhodou.

Náplň práce zahŕňa najmä:

 • spolupodieľanie sa na iniciácii a príprave grantových programov,
 • tvorbu harmonogramov pre portfólio grantových programov,
 • celkový manažment realizácie grantových programov – priama realizácia programov aj supervízia realizácie tímom, vrátane:
  ➮ prípravy výziev na predkladanie projektov, formátov žiadostí na predkladanie projektov a ďalšej relevantnej dokumentácie,
  ➮ prípravy dokumentácie súvisiacej s vyúčtovaním a monitoringom podporených projektov a ich evaluácie,
  ➮ administrácie grantových programov od vyhlásenia výzvy až po ich uzavretie,
  ➮ prvý kontakt s podporenými organizáciami a sledovanie podporených projektov vrátane monitoringu priebežných a záverečných hodnotiacich a finančných správ,
  ➮ evidencie a uchovávania všetkej dokumentácie súvisiacej s podporenými projektmi,
  ➮ plánovania, prípravy a realizácie monitorovacích ciest,
 • tvorbu plánov a realizáciu podporných aktivít pre grantové programy (školenia, info semináre),
 • prípravu hodnotiacich správ pre donorov a partnerov grantových programov,
 • reprezentáciu nadácie na podujatiach,
 • koučing a podpora tímu,
 • spoluprácu s komunikačným tímom na komunikačných výstupoch týkajúcich sa grantových programov a podporených projektov,
 • sledovanie a reportovanie KPIs – pravidelná analýza dát a meranie dopadu grantových programov,
 • priebežné sledovanie čerpania rozpočtu programov a spoluprácu s finančným manažérom,
 • aktívnu účasť na príprave projektových zámerov, vrátane projektovej dokumentácie pre získavanie finančnej podpory.

⋙ Podmienkou je vodičský preukaz a vlastné vozidlo. ⋘

Termín nástupu:

Jún/júl 2023

Ponúkaná hrubá mzda:

1400 – 1500 eur mesačne/plný úväzok

Miesto práce:

Práca z kancelárie v Košiciach, home-office a návštevy v teréne

Predpokladaný termín konania pohovorov:

1. jún 2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:

16. jún 2023

Výhody:

✔ možnosť prispievať k zlepšovaniu toho, ako sa ľuďom na Slovensku, najmä východnom, žije,
✔ zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné nápady,
✔ spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi,
✔ flexibilita pri práci a plánovaní vlastného času,
✔ priateľské a otvorené pracovné prostredie s participatívnym a demokratickým štýlom riadenia,
✔ príležitosti pre profesionálny rozvoj a vzdelávanie,
✔ zaujímavé team-buildingy a neformálne stretnutia s tímom,
✔ pracovný laptop a telefón,
✔ iné benefity.

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 28. mája 2023:

 1. Motivačný list v slovenskom jazyku opisujúci doterajšie relevantné skúsenosti zručnosti (max. 1 strana).
 2. Štruktúrovaný životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku.
 3. Krátku úvahu v anglickom jazyku na tému: Kľúčové oblasti inkluzívneho vzdelávania, na ktoré je sa potrebné zamerať, aby mali všetky deti na Slovensku prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a mohli plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál.

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu adriana.petruskova@karpatskanadacia.sk do 28. 5. 2023 (predmet mejlu – Karpatská nadácia – Senior manažér/ka pre grantové programy).

Poznámka:
Práca je vhodná pre kandidátov/kandidátky so sociálnymi a filantropickým cítením a nie je vhodná pre absolventa.