Predstavitelia mimovládok „z rôznych svetov“ sa školili, ako posilniť odolnosť svojich organizácií

Počas februára a marca 2023 sa predstavitelia mimovládok stretli na intenzívnom vzdelávacom kurze s názvom Odolnosť a stabilita v neziskových organizáciách. Školenie im pomôže posilniť ich odolnosť a stabilitu, a zároveň nadviazať spoluprácu medzi partnermi, ktorí sa venujú ochrane práv a inklúzii. Účastníci si vyskúšali tvorbu stratégie v organizácii, rozobrali, ako by mal prebiehať proces facilitácie a zamerali sa aj na posilňovanie odolnosti neziskoviek so zameraním na systémový prístup. 
Odolnosť a stabilita v neziskových organizáciách

Prvá časť školenia sa venovala strategickému plánovaniu a budovaniu udržateľnosti organizácie. Keďže plánovanie priamo súvisí s rozvojom (resp. malo by), na začiatku sme si položili otázku: „Čo bráni našej spoločnosti v rozvoji?“ Je to prílišná byrokracia a administratíva, nefunkčnosť štátu, legislatívne obmedzenia či neochota ľudí? Pravdepodobne každý z nás si vie nájsť vinníka za to, prečo sa nemáme dobre. Potrebuje sa vôbec naša spoločnosť rozvíjať? Odpoveď je áno, pretože rozvoj znamená prosperitu a prosperovať predsa chceme.

Dôležitá je aj téma súdržnosti spoločnosti, ktorá má na jej rozvoj tiež priaznivý vplyv. Budovať súdržnosť je potrebné najmä lokálne, teda priamo v danej komunite. Túto komunitu je rovnako dôležité rozvíjať, no pritom netreba zabúdať nazerať na jej potreby z rôznych hľadísk, ideálne prizvaním viacerých ľudí priamo z komunity do diskusie. Aký je teda navrhovaný postup? Najskôr je potrebné prísť s myšlienkou či nápadom, následne osloviť a zapojiť do procesu komunity, ktorých sa to týka a napokon si vytvoriť prehľad o množstve dostupných zdrojov (ľudských, finančných,…), ktoré nám pomôžu ideu uskutočniť. V prvom rade si však potrebujeme určiť potrebu alebo problém, ktorý chceme riešiť. 

Proces strategického plánovania je natoľko komplexný, že všetky tieto kroky by nemali stáť len na jednom človeku. Obsahom prvej časti školenia preto bola aj téma, ako viesť rozhovory v skupine tak, aby boli efektívne. Prešli sme si typmi a metódami facilitácie a naši účastníci si napokon mohli vyskúšať viesť fiktívne facilitované stretnutie, ktorého výsledkom malo byť vytvorenie konkrétnej stratégie. Ako povedal Štefan, jeden z účastníkov školenia: „Bolo výborné si rozobrať jednotlivé kroky v procese budovania stratégie pre našu organizáciu.

ACF školenie Odolnosť a stabilita v neziskových organizáciách

Odolnosť organizácie závisí od úspešnosti jej projektov 

Budovanie systémovej odolnosti organizácie, zámerná komunikácia a príprava na neznáme boli témy druhej časti školenia. Rozprávali sme sa o tom, ako zvyšovať odolnosť organizácie. Pre posilnenie odolnosti je dôležité zabezpečiť viacero zdrojov financovania. Medzi najčastejšie zdroje patrí písanie projektov. Aj z tohto dôvodu sme najviac času venovali faktoru, ktorý ovplyvňuje to, či bude projekt úspešný alebo neúspešný. A tým je sieťovanie rôznych aktérov a získavanie kontaktov. Snažili sme sa odpovedať na otázky: Ako identifikovať konkrétnych stakeholderov, ktorí sú potrební pre naplnenie cieľov? Ako sa s nimi prepájať a budovať siete? Prečo sú dôležité platformy a asociácie?  

Budujte siete

Účastníci a účastníčky spoločne rozmýšľali, ktoré siete sú pre ich organizáciu naozaj dôležité a ako ich budovať a upevňovať ešte intenzívnejšie. V nadväznosti na to sme plynule prešli na ďalšiu tému – zámernú komunikáciu. Učili sme sa, ako si nastaviť cieľ komunikácie a následne komunikovať s rôznymi typmi stakeholderov tak, aby to viedlo k úspešnej spolupráci. Jedna z účastníčok, Tereza, ocenila prínos školenia takto: „Ponúklo mi prehľad a poznatky v komunikácií tém s verejnosťou…

ACF školenie Odolnosť a stabilita v neziskových organizáciách

Kto boli účastníci?

Na školenia boli prizvaní ľudia z mimovládnych organizácií, ktorí už zo Slovenska robia lepšie miesto na život. Organizácie sme rozdelili do dvoch skupín. V prvej boli organizácie, ktoré podporujeme v Programe rozvoja rómskych komunít a pracujú s rodičmi a ich deťmi v ranom detstve. Vo svojej práci musia zvládať rôzne situácie a čeliť rôznym komplikáciám. Často im preto neostáva čas venovať sa strategickému plánovaniu či budovaniu odolnosti. V druhej skupine sa nám podarilo spojiť zástupcov z rôznych mimovládok: Saplinq sa venuje rozvoju LGBTI+ komunity, advokácii za práva LGBTI+ ľudí. Centrum Dorka poskytuje sociálne služby v centrách pomoci pre rodiny s deťmi, domovoch na polceste a útulku pre jednotlivcov, zabezpečujú sociálnoprávnu ochranu detí a pomáhajú tiež rodinám v ťažkých situáciách. Cesta von je známa najmä vďaka programu Omama, realizujú však aj jazykový program určený pre Omamy, aby rozvíjali svoje znalosti slovenčiny. Diecézna charita Rožňava poskytuje sociálne služby a pomoc seniorom, telesne znevýhodneným, ľuďom v nepriaznivom zdravotnom stave, rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi, ľuďom bez domova a so závislosťami. Pospolitosť pre harmonický život sa snaží rozvíjať a šíriť myšlienku života v súlade s prírodou, s inými ľuďmi a s potrebami osobného rozvoja.

ACF školenie: ACF školenie Odolnosť a stabilita v neziskových organizáciách.

Pozitívny prínos tohto stretnutia hodnotí programová manažérka Programu rozvoja rómskych komunít z Karpatskej nadácie a organizátorka školenia, Adriana Zarembová, nasledovne: Pre mňa, ako organizátorku, bolo inšpirujúce vidieť ľudí z rôznych zázemí aprostredí spojiť sa a hľadať riešenia. Napríklad zástupcov Diecéznej charity sedieť pri stole s človekom zo Saplinqu a pozorovať ich, ako sa rozprávajú, smejú a vnímajú sa navzájom ako ľudia, nie ako tí druhí zo “zákopu”. Je to naozaj veľmi vzácne v tejto našej polarizovanej spoločnosti. 

Školenie Odolnosť a stabilita v neziskových organizáciách bolo súčasťou programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

Foto: Jozef Vokál