Prinášame prvý ročník Ideathonu Máme radi Východ, kde spolu hľadáme riešenia pre lepšie východné Slovensko.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sme presvedčení, že vďaka ideathonu a spojením rôznych spoločenských aktérov - firiem, aktívnych občanov, študentov, mimovládnych organizácií a samospráv dokážeme hľadať a ponúknuť zrealizovateľné riešenia na rôzne problémy, ktoré trápia náš región.

Cieľom je nájsť nízkonákladové riešenia (do 1000 eur + dobrovoľnícka práca), ktoré je možné realizovať v rôznych lokalitách a komunitách. Po skončení ideathonu bude vyhlásená grantová výzva, do ktorej sa môžu zapojiť všetci, ktorí chcú ponúknuté riešenia preniesť do reality.

Téma 1. ročníka: Ochrana prírody a životného prostredia 🌱 🌍 🍃💧

Spíkri:
Martin Hojsík, europoslanec
Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis
Marta Fandlová, iniciatíva Mladí za klímu 

HARMONOGRAM
Štvrtok 24.6.
16:00 – 17:00 – panelová diskusia so spíkrami, kde definujeme hlavné problémy našej témy
17:00 – 18:00 – prvé nápady a rozdelenie do tímov
 

Piatok 25.6.
08:30 – 16:00 – tímové spracovanie nápadov
16:00 – 17:30 – finálne prezentácie nápadov

Tešíme sa na vás!!!