Výsledky grantovej výzvy MÁME RADI VÝCHOD 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Prinášame výsledky grantového programu MÁME RADI VÝCHOD pre rok 2021. Tento program realizujeme už 11 rokov vďaka darom od účastníkov a partnerov Karpatskej vandrovky. Podporujeme ním projekty aktívnych neziskových organizácií z košického a prešovského kraja. Do tohtoročnej výzvy sa prihlásilo neuveriteľných 115 žiadateľov.
Tento rok sa rozhodli program podporiť aj dve zodpovedné firmy z východného Slovenska a to Lear Corporation Seating Slovakia a Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, za čo im patrí obrovská vďaka.
Nakoniec sa tento rok zrealizuje sedem projektov, ktoré prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času alebo k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

Zoznam podporených projektov v roku 2021:

1.
Organizácia:
OZ BONA FIDE
Projekt:
Celoročná komunitná záhrada
Popis projektu:
Cieľom projektu je vybudovať celoročnú komunitnú záhradu v Tabačke Kulturfabrik (Košice) na princípe aeropónie – bez pôdy. Oproti konvenčným riešeniam komunitných záhrad tento projekt umožňuje pestovať celoročne s maximálnym využitím malého priestoru s ohľadom na životné prostredie. Nekonvenčnými postupmi pestovania rozšíria sezónu na celý rok, čím prinesú ľuďom viac možností ako rozumne tráviť voľný čas spojený s vysokou pridanou hodnotou – vlastnou úrodou. Počas realizácie projektu plánujú usporadúvať sprievodné vzdelávacie podujatia zamerané na inovatívne spôsoby pestovania a ochranu životného prostredia pre školské zariadenia a širokú verejnosť. 
Výška podpory: 
3000 Eur

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore

2.
Organizácia:
OZ Rákociho cesta
Projekt:
Relax pri hradnej farme
Popis projektu: Cieľom projektu je podporiť rodinné výlety na hrady, o ktorých údržbu sa starajú mladí farmári chovom kôz, za účelom spásania náletových drevín. Informačný stánok, lavičky, upravené ohniská a letná školy hry na gitaru budú pilotnými aktivitami na hrade Šebeš. Zámerom je udržateľná starostlivosť o obnovené hradné ruiny. Hradné hospodárstvo spája chov zvierat a ponuku služieb v cestovnom ruchu. Pilotný projekt sa rozbehol na hrade Šebeš výstavbou ohradníka pre kozy. Tie sa stali veľkým lákadlom najmä pre rodiny s deťmi. Projektom zatraktívnia pobyt pri hradnej farme aj rodičom, aby si oddýchli, strávili viac času na hrade a radi sa sem vracali, čo v konečnom dôsledku podporí hradných farmárov.
Výška podpory:
1830 Eur

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore

3.
Organizácia:
OZ KreDO
Projekt:
FAMILY GARDEN
Popis projektu: Cieľom občianskeho združenia KreDO je vytvorenie kreatívno-športovo-oddychovej exteriérovej zóny v Ľuboticiach, pri Prešove. Snahou projektu je vytvoriť zónu, v ktorej by mohli ľudia všetkých vekových kategórii tráviť zmysluplný čas v bezpečnom a priateľskom priestore komunitnej záhrady. Plánom je vytvoriť FACEGARDEN – outdoorovú klubovňu, BOOKGARDEN – komunitnú knižnicu a PLAYGARDEN – priestor pre voľnú hru. V rámci projektu upravia a skrášlia priestory komunitnej záhrady, zariadia komunitnú knižnicu, pripravia besedy a vytvoria zaujímavé podnetné hrové prostredie pre všetkých.
Výška podpory:
1900 Eur

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore

4.
Organizácia:
TELESKOP n.f.
Projekt:
Karpatská panoráma
Popis projektu:
Cieľom projektu od TELESKOP je výstavba vyhliadkovej terasy s oddychovou infraštruktúrou na stanovišti VENUŠA v rámci náučného chodníka Malá cesta planét. Toto stanovište je zaujímavé prekrásnym výhľadom, ale aj dobrou dostupnosťou pre všetky vekové kategórie. Návštevníkom Polonín a Parku tmavej oblohy tak poskytnú výhľady na Karpaty, flóru a faunu na Slovensko-Poľsko-Ukrajinskej hranici a zároveň podporia zdravý životný štýl, využívanie voľného času, kreativitu, fotografovanie, pozorovanie hviezdnej oblohy a turistiku.
Výška podpory:
2995 Eur

5.
Organizácia:
OZ Krajina nepoznaná
Projekt:
Tábor samostatnosti
Popis projektu:
Projekt je zameraný na pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú často na okraji spoločnosti. Sami sa ťažšie približujú k iným deťom už z pozície svojho hendikepu. Preto si aj oveľa ťažšie hľadajú kamarátov a ich stretávanie s inými deťmi nie je také prirodzené,ako je to bežné u ich zdravých vrstovníkov. Tábor samostatnosti umožňuje, aby dochádzalo k interakcii medzi deťmi. Môžu prežiť týždeň s inými deťmi a bez rodičov. Načerpať nové skúsenosti a vrátiť sa bohatšie o skvelé zážitky. Dobrovoľníci si budú môcť zlepšiť svoje schopnosti v tvorbe programu pre deti, v starostlivosti, ale aj správnom poskytovaní pomoci pre nich.
Výška podpory: 
3000 Eur

6.
Organizácia:
OZ Hokejový klub Spiš Indians
Projekt:
Indiánska klubovňa pre deti
Popis projektu:
Cieľom projektu od Hokejového klubu Spiš Indians z Levoče je vytvorenie kvalitného prostredia, v ktorom budú deti veľmi radi tráviť čas pred, ale aj po tréningovom procese. Ponúknu nový štandard komunikácie klubu ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie smerom k rodičom detí, ako aj ich okoliu. Nejde iba o športovú stránku veci – snažia sa budovať komunitu, dbajú o správanie detí, vytvárajú prostredie, do ktorého sa vždy radi vracajú a na ktoré budú celý život spomínať.
Výška podpory: 
2920 Eur

7.
Organizácia:
OZ okolo
Projekt:
Z pustatiny sad
Popis projektu:
Cieľom projektu občianskeho združenia okolo je revitalizácia zabudnutých sadov na verejné miesta. Organizovaním verejných brigád obohacujú spoločenský život a sprostedkúvajú vzdelávanie a aktívny relax. Z náletu už oslobodili viac ako 30 jabloní a vysadili 10 ovocných stromov. Porast neskôr udržiavajú dve ovce a tri kozy. 
Výška podpory: 
2943 Eur

Za všetky zaslané projekty ďakujeme a vybraným organizáciám gratulujeme!

Karpatská nadácia vyhlasuje každý rok viac ako 4 grantové výzvy s celkovou prerozdelenou sumou viac ako 100.000 Eur. Ak chcete byť informovaný o našich výzvach, prihláste sa na odber našich noviniek.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.