Výsledky grantovej výzvy MÁME RADI VÝCHOD 2021

Prinášame výsledky grantového programu MÁME RADI VÝCHOD pre rok 2021. Tento program realizujeme už 11 rokov vďaka darom od účastníkov a partnerov Karpatskej vandrovky. Podporujeme ním projekty aktívnych neziskových organizácií z košického a prešovského kraja. Do tohtoročnej výzvy sa prihlásilo neuveriteľných 115 žiadateľov.
Tento rok sa rozhodli program podporiť aj dve zodpovedné firmy z východného Slovenska a to Lear Corporation Seating Slovakia a Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, za čo im patrí obrovská vďaka.
Nakoniec sa tento rok zrealizuje sedem projektov, ktoré prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času alebo k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

Zoznam podporených projektov v roku 2021:

1.
Organizácia:
OZ BONA FIDE
Projekt:
Celoročná komunitná záhrada
Popis projektu:
Cieľom projektu je vybudovať celoročnú komunitnú záhradu v Tabačke Kulturfabrik (Košice) na princípe aeropónie – bez pôdy. Oproti konvenčným riešeniam komunitných záhrad tento projekt umožňuje pestovať celoročne s maximálnym využitím malého priestoru s ohľadom na životné prostredie. Nekonvenčnými postupmi pestovania rozšíria sezónu na celý rok, čím prinesú ľuďom viac možností ako rozumne tráviť voľný čas spojený s vysokou pridanou hodnotou – vlastnou úrodou. Počas realizácie projektu plánujú usporadúvať sprievodné vzdelávacie podujatia zamerané na inovatívne spôsoby pestovania a ochranu životného prostredia pre školské zariadenia a širokú verejnosť. 
Výška podpory: 
3000 Eur

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore

2.
Organizácia:
OZ Rákociho cesta
Projekt:
Relax pri hradnej farme
Popis projektu: Cieľom projektu je podporiť rodinné výlety na hrady, o ktorých údržbu sa starajú mladí farmári chovom kôz, za účelom spásania náletových drevín. Informačný stánok, lavičky, upravené ohniská a letná školy hry na gitaru budú pilotnými aktivitami na hrade Šebeš. Zámerom je udržateľná starostlivosť o obnovené hradné ruiny. Hradné hospodárstvo spája chov zvierat a ponuku služieb v cestovnom ruchu. Pilotný projekt sa rozbehol na hrade Šebeš výstavbou ohradníka pre kozy. Tie sa stali veľkým lákadlom najmä pre rodiny s deťmi. Projektom zatraktívnia pobyt pri hradnej farme aj rodičom, aby si oddýchli, strávili viac času na hrade a radi sa sem vracali, čo v konečnom dôsledku podporí hradných farmárov.
Výška podpory:
1830 Eur

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore

3.
Organizácia:
OZ KreDO
Projekt:
FAMILY GARDEN
Popis projektu: Cieľom občianskeho združenia KreDO je vytvorenie kreatívno-športovo-oddychovej exteriérovej zóny v Ľuboticiach, pri Prešove. Snahou projektu je vytvoriť zónu, v ktorej by mohli ľudia všetkých vekových kategórii tráviť zmysluplný čas v bezpečnom a priateľskom priestore komunitnej záhrady. Plánom je vytvoriť FACEGARDEN – outdoorovú klubovňu, BOOKGARDEN – komunitnú knižnicu a PLAYGARDEN – priestor pre voľnú hru. V rámci projektu upravia a skrášlia priestory komunitnej záhrady, zariadia komunitnú knižnicu, pripravia besedy a vytvoria zaujímavé podnetné hrové prostredie pre všetkých.
Výška podpory:
1900 Eur

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore

4.
Organizácia:
TELESKOP n.f.
Projekt:
Karpatská panoráma
Popis projektu:
Cieľom projektu od TELESKOP je výstavba vyhliadkovej terasy s oddychovou infraštruktúrou na stanovišti VENUŠA v rámci náučného chodníka Malá cesta planét. Toto stanovište je zaujímavé prekrásnym výhľadom, ale aj dobrou dostupnosťou pre všetky vekové kategórie. Návštevníkom Polonín a Parku tmavej oblohy tak poskytnú výhľady na Karpaty, flóru a faunu na Slovensko-Poľsko-Ukrajinskej hranici a zároveň podporia zdravý životný štýl, využívanie voľného času, kreativitu, fotografovanie, pozorovanie hviezdnej oblohy a turistiku.
Výška podpory:
2995 Eur

5.
Organizácia:
OZ Krajina nepoznaná
Projekt:
Tábor samostatnosti
Popis projektu:
Projekt je zameraný na pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú často na okraji spoločnosti. Sami sa ťažšie približujú k iným deťom už z pozície svojho hendikepu. Preto si aj oveľa ťažšie hľadajú kamarátov a ich stretávanie s inými deťmi nie je také prirodzené,ako je to bežné u ich zdravých vrstovníkov. Tábor samostatnosti umožňuje, aby dochádzalo k interakcii medzi deťmi. Môžu prežiť týždeň s inými deťmi a bez rodičov. Načerpať nové skúsenosti a vrátiť sa bohatšie o skvelé zážitky. Dobrovoľníci si budú môcť zlepšiť svoje schopnosti v tvorbe programu pre deti, v starostlivosti, ale aj správnom poskytovaní pomoci pre nich.
Výška podpory: 
3000 Eur

6.
Organizácia:
OZ Hokejový klub Spiš Indians
Projekt:
Indiánska klubovňa pre deti
Popis projektu:
Cieľom projektu od Hokejového klubu Spiš Indians z Levoče je vytvorenie kvalitného prostredia, v ktorom budú deti veľmi radi tráviť čas pred, ale aj po tréningovom procese. Ponúknu nový štandard komunikácie klubu ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie smerom k rodičom detí, ako aj ich okoliu. Nejde iba o športovú stránku veci – snažia sa budovať komunitu, dbajú o správanie detí, vytvárajú prostredie, do ktorého sa vždy radi vracajú a na ktoré budú celý život spomínať.
Výška podpory: 
2920 Eur

7.
Organizácia:
OZ okolo
Projekt:
Z pustatiny sad
Popis projektu:
Cieľom projektu občianskeho združenia okolo je revitalizácia zabudnutých sadov na verejné miesta. Organizovaním verejných brigád obohacujú spoločenský život a sprostedkúvajú vzdelávanie a aktívny relax. Z náletu už oslobodili viac ako 30 jabloní a vysadili 10 ovocných stromov. Porast neskôr udržiavajú dve ovce a tri kozy. 
Výška podpory: 
2943 Eur

Za všetky zaslané projekty ďakujeme a vybraným organizáciám gratulujeme!

Karpatská nadácia vyhlasuje každý rok viac ako 4 grantové výzvy s celkovou prerozdelenou sumou viac ako 100.000 Eur. Ak chcete byť informovaný o našich výzvach, prihláste sa na odber našich noviniek.