Ideathon podporí 18 projektov na ochranu životného prostredia

Cieľom programu Ideathon Máme radi Východ je podporiť nízkonákladové projekty (do 1000 EUR + dobrovoľnícka práca), a teda nápady, ktoré pomôžu východnému Slovensku a jeho obyvateľom. Prvé kolo sa zameralo na tému ochrany životného prostredia.

Ako to prebiehalo?

Koncom júna 2021 Karpatská nadácia zorganizovala kreatívnu konferenciu, kde sa stretli tímy zložené z občanov, firiem, študentov, neziskoviek. Pod vedením odborníkov vymýšľali a hľadali riešenia na problémy, ktoré trápia východné Slovensko. Zámerom bolo, aby dané návrhy mohli byť použité a realizované v rôznych lokalitách a komunitách.

A toto sú projektové nápady, ktoré v rámci Ideathonu vznikli:

vzdelávanie marginalizovaných skupín v téme separácie odpadu

zakladanie komunitných kompostérov na školách

tvorba klimatických záhrad na školských a verejných priestranstvách

A čo bolo ďalej?

Vypísala sa grantová výzva, ktorá ponúkla finančnú podporu na realizáciu vytvorených riešení. O grant v 2 etapách požiadalo 40 uchádzačov, úspešných bolo 18:

1. etapa:

 • Spojená škola Kežmarok – Vráťme záhradám význam (Kežmarok)
 • Dobrovoľnícke centrum Košického kraja – Voda nie je odpad (Košice)
 • Základná škola Uzovské Pekľany – Čo ja viem? (Uzovské Pekľany)
 • Základná škola Zlatá 2, Rožňava – Permakultúrny raj (Rožňava)
 • Základná škola s Materskou školou Spišské Bystré – Vytvorenie “Pestrofarebnej lúky starých čias” v školskej záhrade (Spišské Bystré)
 • Občianske združenie (Náš svet”) – Klimatická záhrada-relax, terapia, edukácia (Vranov nad Topľou)
 • Základná škola Nižná Kamenica – Naša záhrada – duša krásy a hojnosti… (Nižná Kamenica)
 • Súkromná základná škola Didacticus – Vertikálna zelená stena (Košice)
 • ZŠ Mateja Lechkého – Zelená strecha ako súčasť klimatickej záhrady (Košice)

2. etapa:

 • Základná škola Skároš – Jazierko, ktoré učí (Skároš)
 • Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou – Na „drevárine“ drevený kompostér (Vranov nad Topľou)
 • Spojená škola Slnečná 421 – Amari zahrada (Spišský Štiavnik)
 • ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou – KLIMAtická záHRAda pre všetky generácie (Dlhé nad Cirochou)
 • Základná škola Krosnianska 2 – Komunitný kompostér pri K2 (Košice)
 • Základná škola s materskou školou Porúbka 20 – Produkujeme zelené zlato – (Porúbka)
 • Reedukačné centrum Bačkov – Ako pomôcť našej Zemi? Odpadom, čo bude vytriedený! (Bačkov
 • OZ-JDS Svit – Spoločnými aktivitami a prepojením generácií spolu skrášlime mesto (Svit)
 • ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM v Rožňave – Š-KOMPOST (Rožňava)

Úspešným projektom gratulujeme a tešíme sa na ich finálne realizácie.

Realizáciu Ideathonu Máme radi Východ podporila spoločnosť