Livestream: Podporíme školy a učiteľov budúcnosti

Karpatská nadácia už istý čas vníma problém nedostatočnej flexibility a pripravenosti vzdelávacích systémov adekvátne reagovať na rýchlo sa meniace potreby vzdelávania na všetkých 3 úrovniach. Budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií (vedomostí, zručností, postojov) absolventov základných, stredných ale aj vysokých škôl je nevyhnutné iniciovať čo najskôr. Na tomto spoločnom cieli sa dohodli partneri programu – Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorým záleží na rozvoji a kvalite života v tomto regióne. Preto aj tento rok otvárame grantové programy ŠKOLA BUDÚCNOSTI a UČITEĽ/KAJ BUDÚCNSOTI.

Veríme, že základné školy a učitelia v regióne takúto príležitosť privítajú a vďaka podpore, ktorú im spolu ponúkame, naštartujú tak potrebný a neodkladný proces premeny na školu zameranú na budúcnosť.

Viac informáciísa dozviete v našom LIVESTREAME 27.10.2021 o 15:00