Škola napriek korone 2.0 pomohla vyše 3500 deťom sumou 18 tisíc eur

Druhá vlna korony spôsobila zatvorenie škôl a pre mnohé deti sa tak zatvorili aj dvere k vzdelaniu! Niektoré deti nemôžu vypracovať domáce úlohy, ak nemajú doma písacie potreby, pokojný priestor či dokonca dostatok svetla. Tak sú odkázané na výučbu v školách, ale čo sa stane, keď sa školy pre koronu zatvoria?

Druhá vlna korony zatvorila školy a deti vytrhla zo zabehnutého vzdelávania. Kritická situácia nastala v rodinách, kde sa nemohli vzdelávať dištančne, pretože nemali počítače či prístup na internet, nehovoriac o tom, aké následky má pre nich dlhodobý výpadok zo školy. Tak sme v Karpatskej nadácii opäť promptne zareagovali a riešením bola grantová výzva Škola napriek korone 2.0. Jej cieľom bolo podporiť iniciatívy mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja, ktoré sa snažili riešiť akútne potreby prerušeného vzdelávania. Hlavným zámerom bolo, aby bolo vzdelávanie dostupné v čo najvyššej možnej kvalite aj počas krízovej situácie.

Do výzvy sa zapojilo 82 projektov, spolu sme prerozdelili 18 tisíc eur a pomohli viac ako 3500 deťom.

Ako konkrétne?

Špeciálna ZŠ Gelnica vytvorila časopis, na ktorom spolupracovali deti, učitelia, ale aj rodičia: „Tento časopis umožnil našim deťom rozvíjať kreativitu, fantáziu. Spoločným riešením úloh vzbudil záujem, ale hlavne potrebu vzdelávania detí. Aj naďalej pracujeme na príprave nových čísel, pretože sa pre žiakov stal neodmysliteľnou súčasťou ich voľného času. Sme radi, že Karpatská nadácia podporila tento projekt a my sme aj napriek nepriaznivej situácii mohli pracovať s deťmi, nielen prostredníctvom pracovných listov, ale aj zaujímavého detského časopisu.“

Na ZŠ Bukoveckej Košice vytvorili maskota: „Maskot prispieva k rozvoju komunikačných schopností žiakov, prekonaniu bariéry vo vzťahu škola – žiak a k celkovému budovaniu pozitívnej klímy na škole. Považujeme to za obzvlášť dôležité v tomto období, keď sa medzi žiakmi strácajú sociálne kontakty a ocitli sa počas dištančného vzdelávania v kyberpriestore.“

V Kultúrnom centre Olejnikov nakúpili školské potreby: „Keď sme deťom povedali, že vďaka Karpatskej nadácii sme pre nich získali písacie potreby, videli sme nadšenie a chuť do učenia. Deti dostali nové farbičky, perá, ceruzky, pravítka, zvýrazňovače…Pre mnohé z nich to boli vôbec prvé písacie potreby, ktoré kedy dostali. Dovtedy sa bežne stávalo, že nevypracovávali úlohy, pretože doma ich nemali čím písať, a hanbili sa nám priznať. Tu sme im pomohli aj pri písaní domácich úloh, usmernili sme ich, hľadali odpovede na internete, ak išlo o starších žiakov. Pocit, že sa im dospelí venujú, mnohí nepoznali. Vďaka projektu a písacím potrebám, ktoré sme mohli nakúpiť, sa deti mohli plnohodnotne učiť.

MŠ a ZŠ Lučivná nakúpila výučbové alternatívne programy: „Keďže naši žiaci pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia, s prácou na počítači sa stretávajú len v škole a je to pre nich obrovský zážitok. Práve preto je učenie s interaktívnou tabuľou a počítačmi motivujúce a zaujímavé a dokážeme tak žiakom zážitkovým a príjemným spôsobom sprostredkovať vedomosti.“

V Dobrovoľníckom centre Košického kraja sa okrem rôznych aktivít podarilo zamestnať na tri mesiace na čiastočný úväzok mamu 5 detí, s ktorými pracovali v Brdárke.