Konala sa medzinárodná konferencia projektu Využi šancu!

Konferencia VYUŽI ŠANCU! – Zlepšovanie pripravenosti mladých ľudí pre trh práce sa konala 6. – 7. júna 2013 v Hoteli Centrum – Dome techniky v Košiciach.

V rámci medzinárodného projektu Využi šancu! sme v partnerstve s Kárpátok Alapítvány Magyarország realizovali konferenciu, ktorá sa venovala prezentácii aktivít a výstupov projektu, nezamestnanosti mladých ľudí a ich pripravenosti pre trh práce z aspektov:
• Sociologický kontext nezamestnanosti mládeže, jej dopady na mládež a celú spoločnosť.
• Fakty o nezamestnanosti mladých ľudí: súčasná situácia a trendy jej ďalšieho vývoja.
• Absolventi vysokých škôl v dnešnom firemnom prostredí.
• súčasný vzdelávací systém vysokého školstva a potreby súčasného trhu práce.

Na konferencii vystúpilo množstvo expertov z akademického aj firemného prostredia, ktorí prítomným priblížili stav a nastávajúce trendy v nezamestnanosti mladých ľudí a prezentovali funkčné príklady čiastkových riešení súčasnej nepriaznivej situácie. Zároveň boli prezentované aj dobré príklady zo zapojenia neziskových organizácií do získavania praktických zručností pre budúcu kariéru mladých ľudí.

Konferencia bola financovaná v rámci projektu Využi šancu! zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.