Vydali sme Ročnú správu Karpatskej nadácie 2012.

Prelistujte si Ročnú správu Karpatskej nadácie za rok 2012.

Karpatská nadácia podporuje lepšie východné Slovensko už takmer 20 rokov. Sme najväčšia nezisková grantová organizácia v tomto regióne a realizátor mnohých vlastných programov. Sme profesionálna organizácia s jasne definovaným poslaním a dobrým menom v komunite.

V roku 2012 sme udelili 26 grantov a 9 štipendií v celkovej výške 90 538 EUR, realizovali sme množstvo vlastných projektov zameraných na témy rozvoja neziskového sektora a vzájomnej medzi-sektorovej spolupráce pre verejný prospech, a odštartovali sme nové aktivity v oblasti spolupráce s firemným sektorom.

Viac informácií o našich aktivitách v minulom roku vám ponúka Ročná správa 2012.

Príjemné čítanie!