Konferencia: Ako sprístupniť trh práce ženám z marginalizovaných rómskych komunít?

Pozývame vás na otváraciu online konferenciu programu UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít: Ako sprístupniť trh práce ženám z marginalizovaných rómskych komunít? 

Kedy?

Pondelok, 4. apríla 2022, 13:00 – 17:00 hod.

Kde?

Online – link Vám zašleme po registrácii

Prečo je nezamestnaných až 70 % Rómiek a ako im sprístupniť trh práce?

Konferencia sa zameria na postavenie i silu žien a zvyšovanie zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Predstaví výsledky našej výskumnej štúdie o postavení žien v Dobšinej a Veľkom Krtíši, ale aj „cesty“ Rómiek, ktoré uspeli na trhu práce.

O svoje skúsenosti s prepájaním marginalizovaných žien na pracovný trh sa podelia aj organizácie z Lotyšska a Indie.

PROGRAM

13:00 – 13:05 

Otvorenie konferencie (moderátorka Gabriela Krestián Kuchárová, Karpatská nadácia)

13:05 – 13:15

Program Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (Ing. Jana Dacková, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)

Postavenie a sila žien vo vybraných marginalizovaných rómskych komunitách
13:15 – 13:35

Krátka panelová diskusia s:

  • Mariann Ruud Hagen, zástupkyňa veľvyslanca, Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR
  • Gabriella Sancisi, veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Bratislava
  • Nigel Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku, Britské veľvyslanectvo v Bratislave
  • Marek Chomanič, riaditeľ odboru regionálnej koordinácie, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
  • Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD., sociológ, Bratislava Policy Institute
13:35 – 14:05

Postavenie žien žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku – výsledky kvantitatívneho výskumu (Mgr. Gizela Brutovská, PhD., Technická univerzita Košice)

14:05 – 14:35

Cesta za prácou – výsledky štúdie pracujúcich žien žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku (doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, EsFem)

14:35 – 14:45

Prestávka

Zvyšovanie zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít
14:45 – 15:15

Upre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít (Veronika Miškech Fričová, Karpatská nadácia)

15:15 – 15:45

Bariéry a príležitosti pre zamestnávanie žien z marginalizovaných rómskych komunít – skúsenosti z projektov Človek v ohrození a Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja (Michaela Mudroňová, Agentúra práce BBSK)

Marginalizované ženy a pracovný trh – skúsenosti zo sveta
15:45 – 16:15

Ako ženy s nedostatkom zdrojov prelamujú hranice – získavanie zručností a uplatnenie sa na trhu práce (Dolon Ganguly, Azad Foundation, India)

16:15 – 16:45

Empowerment rómskych žien na národnom a lokálnom levely (Inete Ielite, Women’s NGOs Cooperation Network of Latvia a Malda Avramenko, rómska mediátorka, Venspils City, Finalistka Women of Europe Award 2020, Lotyšsko)

16:45 – 16:55

Záverečné poznámky (Jarmila Vaňová, poslankyňa Národnej rady SR, TBC)

16:55 – 17:00

Uzatvorenie konferencie (Laura Dittel, Karpatská nadácia)

O UPre ženy

Rómske ženy prežívajú extrémnu marginalizáciu, ktorá vyplýva z etnickej, geografickej i rodovej diskriminácii a z násilia, ktorému sú často vystavené. Práve preto sme spustili dlhodobý vzdelávaco-rozvojový program UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít. V rámci neho sa rómske ženy vzdelávajú v pracovnej oblasti (písanie životopisu, príprava na pohovor,…), vo finančnej gramotnosti, ale aj v oblasti osobnostného rozvoja (rodová rovnosť, rodovo podmienené násilie, posilňovanie komunikačných zručností a pod.). Celý proces realizujú experti a expertné organizácie v komunitách, s podporou mentoriek. Karpatská nadácia zároveň spolupracuje so zamestnávateľmi v regiónoch na vytvorení pracovných príležitostí pre účastníčky. 

UPre ženy získal grant z Nórska so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu pre pilotný projekt počas, ktorého bude tím partnerov a expertov pracovať so 40 ženami z marginalizovaných rómskych komunít vo Veľkom Krtíši a v Dobšinej v rokoch 2022 a 2023.

Pilotný projekt UPre ženy je realizovaný v spolupráci s Agentúrou práce BBSK, OZ Detstvo deťom a Komunitným centrom menšín Veľký Krtíš.

Pilotný projekt programu Upre ženy získal grant z Nórska v sume 199 956 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 29 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

www.norwaygrants.sk
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.