Výsledky grantového programu Magna pre región 2022

Podporiť komunity a obce pri riešení problémov, motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám, prinášať inovatívne riešenia. To sú len základné ciele grantového programu Magna pre región, ktorý realizujeme dlhodobo vďaka spoločnosti Magna PT s.r.o. Tento rok podporíme 5 projektov sumou 11 500 eur.

„Starať sa o seba nie je sebecké, ale zodpovedné. Porozumieť druhým a starať sa o nich je zodpovedné a šľachetné,“ je mottom grantového programu Magna pre región. Tento rok vďaka nemu podporíme 5 projektov, ktoré v košickom kraji prinesú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú ďalšie organizácie a komunity v regióne. Program podporuje predovšetkým vzájomnú spoluprácu viacerých subjektov z rôznych oblastí života.

Tento rok sme sumou 11 500 eur podporili:

  1. Kynologická záchranná jednotka – Chráňme seba a pomáhajme iným (Košice)
  2. Kamikse – klub kanoistiky ATU Košice – Ťahanovský vlnový špeciál 2022 (Košice)
  3. Humanité – Renovácia multifunkčného ihriska (Rožňava)
  4. Obec Plechotice – Hravenisko (Trebišov)
  5. Otvor dvor – Aktívny cyklo-turistický bod v KC Kláštor (Rožňava)

Partnerom programu je spoločnosť MAGNA