Program „T“ for all, all for „T“ udelil granty.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Osem dobrovoľníckych projektov prispeje k lepšiemu životu na východnom Slovensku.

Druhý ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“ podporil osem projektov z košického a prešovského regiónu sumou 13 047,18 EUR. Udelená podpora bude využitá na rôznorodé environmentálne, kultúrne či vzdelávacie aktivity pre deti, mládež aj dospelých.
Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia, ktorý administruje Karpatská nadácia.

Unikátnosťou grantového programu “T” for all, all for “T” je ochota zamestnancov T-Systems Slovakia zapojiť sa nielen svojou dobrovoľníckou činnosťou do podporených projektov, ale aj malými osobnými darmi prispieť na jeho financovanie. Do tohto ročníka programu pribudlo z darov zamestnancov viac ako 700 EUR.

O finančnú podporu sa v tomto ročníku uchádzalo 25 projektov s celkovou žiadanou sumou viac ako 45 700,00 EUR.

Viac informácií Vám poskytneme na info@karpatskanadacia.sk.

 

Zoznam podporených projektov_TFAAFT 2015

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.