Cez Máme radi východ podporíme týchto 6 zaujímavých projektov

Cez grantový program Máme radi východ každý rok podporujeme projekty, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu, neformálnej kultúre a zlepšovaniu života v obciach i mestách východného Slovenska. Tento rok o grant požiadalo 64 mimovládnych neziskových organizácií, odborná komisia vybrala týchto šesť. 

12 000 eur prerozdelíme medzi tieto organizácie a projekty:

  1. Ženský algoritmus, o. z. – Skill-In 2.0 (Košice)
  2. Lesná pedagogika, o. z. – Lesný kúpeľ pre onkomamky (Hlivištia)
  3. V – centrum celoživotného vzdelávania, o. z. – Letný tábor ŠTVORLÍSTOK (Spišská Belá)
  4. Okolo, o. z. – Viac, ako ovocie (Košice)
  5. Športový klub polície – ILYO Taekwondo Košice, o. z. – Most medzi ľuďmi (Košice)
  6. Po stopách času, o. z. – O troch chodníkoch (Strážske) 

Program je financovaný z Fondu Máme radi východ, do ktorého prispievajú účastníci charitatívneho turistického pochodu Karpatská vandrovka, ako aj individuálni i firemní darcovia, ktorí si môžu adoptovať konkrétny podporený projekt. A práve projekt Skill-In 2.0 organizácie Ženský algoritmus si adoptovala spoločnosť Deutsche Telekom Services Europe s. r. o.