MÁME RADI VÝCHOD výzva otvorená

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská Vandrovka, ktorá je prvým vytrvalostným darcovským pochodom svojho druhu na Slovensku organizovaná Karpatskou nadáciou, vyzbierala v roku 2017 vďaka 106tim vandrovníkom 10600 EUR.

Od dnes do pondelka 16 Apríla máte možnosť predložiť návrh pre získanie podpory z Fondu Karpatskej Vandrovky, MÁME RADI VÝCHOD.

Fond Karpatskej vandrovky podporuje projekty, ktoré prinášajú pomoc a radosť obyvateľom východného Slovenska. 

Cieľom 8. výzvy Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú k:

  • ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu
  • stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času
  • rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti

Maximálna výška finančného príspevku pre projekt je 2000 EUR. Celkovo bude prerozdelených 10600 EUR.  Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné.

Oprávnení žiadatelia

O finančné prostriedky na projekt môžu žiadať mimovládne neziskové organizácie, ktoré sídlia a pôsobia v košickom a prešovskom kraji:

  • Občianske združenia
  • Neziskové organizácie
  • Neinvestičné fondy
  • Nadácie

Kritériá výzvy

Všetky projekty budú v prvej fáze hodnotené z hľadiska splnenia základných kritérií programu (oprávnenosť žiadateľa a projektových aktivít, kompletnosť dokumentácie).

Odborná komisia bude pri hodnotení projektov používať nasledovné kritériá:

  • Užitočnosť: Projekt reaguje na aktuálne potreby vybranej cieľovej skupiny. Výsledky projektu prinášajú úžitok čo najširšej skupine ľudí.
  • Jedinečnosť: Téma projektu alebo spôsob jeho realizácie sú vo vzťahu k cieľovej skupine projektu nové. Téma alebo spôsob realizácie projektu zvyšujú atraktívnosť projektu pre definovanú cieľovú skupinu.
  • Šetrnosť: Projekt realizujú dobrovoľníci. Rozpočet projektu je realistický. Projekt je ohľaduplný k životnému prostrediu.

Žiadatelia, ktorí nezískali žiaden grant od Karpatskej nadácie za posledné 3 roky, budú zvýhodnení.  

Viac informací nájdete v prílohe.

Svoj návrh projektu môžte predloziť cez náš online portál do 16. apríla 2018 do 23:59.

Konzultácie k výzve bude poskytovať Karpatská nadácia do 9. apríla 2018:
Tomáš Török, programový manažér
E-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk, Tel.: 055 / 622 1152 alebo 0907 027 833