MÁME RADI VÝCHOD výzva otvorená

Karpatská Vandrovka, ktorá je prvým vytrvalostným darcovským pochodom svojho druhu na Slovensku organizovaná Karpatskou nadáciou, vyzbierala v roku 2017 vďaka 106tim vandrovníkom 10600 EUR.

Od dnes do pondelka 16 Apríla máte možnosť predložiť návrh pre získanie podpory z Fondu Karpatskej Vandrovky, MÁME RADI VÝCHOD.

Fond Karpatskej vandrovky podporuje projekty, ktoré prinášajú pomoc a radosť obyvateľom východného Slovenska.

Cieľom 8. výzvy Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú k:

  • ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu
  • stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času
  • rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti

Maximálna výška finančného príspevku pre projekt je 2000 EUR. Celkovo bude prerozdelených 10600 EUR. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné.

Oprávnení žiadatelia

O finančné prostriedky na projekt môžu žiadať mimovládne neziskové organizácie, ktoré sídlia a pôsobia v košickom a prešovskom kraji:

  • Občianske združenia
  • Neziskové organizácie
  • Neinvestičné fondy
  • Nadácie

Kritériá výzvy

Všetky projekty budú v prvej fáze hodnotené z hľadiska splnenia základných kritérií programu (oprávnenosť žiadateľa a projektových aktivít, kompletnosť dokumentácie).

Odborná komisia bude pri hodnotení projektov používať nasledovné kritériá:

  • Užitočnosť: Projekt reaguje na aktuálne potreby vybranej cieľovej skupiny. Výsledky projektu prinášajú úžitok čo najširšej skupine ľudí.
  • Jedinečnosť: Téma projektu alebo spôsob jeho realizácie sú vo vzťahu k cieľovej skupine projektu nové. Téma alebo spôsob realizácie projektu zvyšujú atraktívnosť projektu pre definovanú cieľovú skupinu.
  • Šetrnosť: Projekt realizujú dobrovoľníci. Rozpočet projektu je realistický. Projekt je ohľaduplný k životnému prostrediu.

Žiadatelia, ktorí nezískali žiaden grant od Karpatskej nadácie za posledné 3 roky, budú zvýhodnení.

Viac informací nájdete v prílohe.

Svoj návrh projektu môžte predloziť cez náš online portál do 16. apríla 2018 do 23:59.

Konzultácie k výzve bude poskytovať Karpatská nadácia do 9. apríla 2018:
Tomáš Török, programový manažér
E-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk, Tel.: 055 / 622 1152 alebo 0907 027 833