Miesto pre oddych či poznanie

Lesný xylofón vysvetľuje zvuky v prírode.

Vyše 300 ľudí sa zapojilo do projektu Špeciálnej základnej školy v Sobranciach, ktorý bol podporený v rámci grantového programu Voľnočasové zóny bez bariér. Pracovníci školy v spolupráci so združením Lesná pedagogika, pracovníkmi Lesného závodu a rodičmi vytvorili priestor pre bezpečné hry zdravotne postihnutých detí. Na školskom dvore bola vytvorená preklápacia lávka, na ktorej si deti uvedomujú pocit prenosu tiaže, závesný mostík na precvičenie rovnováhy na labilnej ploche. Veľký úspech má nová pocitová dráha, vytvorená z rôznych prírodných materiálov (šišky, rašelina, štrk, piesok), po ktorej deti prechádzajú bosé so zaviazanými očami a hmatom sa snažia identifikovať materiál. Ďalším objektom, ktorý slúži na zoznámenie sa detí s prírodou, je Lesný xylofón, prostredníctvom ktorého sa žiakom vysvetľujú „neznáme“ zvuky v prírode.