Miesto pre oddych či poznanie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lesný xylofón vysvetľuje zvuky v prírode.

Vyše 300 ľudí sa zapojilo do projektu Špeciálnej základnej školy v Sobranciach, ktorý bol podporený v rámci grantového programu Voľnočasové zóny bez bariér. Pracovníci školy v spolupráci so združením Lesná pedagogika, pracovníkmi Lesného závodu a rodičmi vytvorili priestor pre bezpečné hry zdravotne postihnutých detí. Na školskom dvore bola vytvorená preklápacia lávka, na ktorej si deti uvedomujú pocit prenosu tiaže, závesný mostík na precvičenie rovnováhy na labilnej ploche. Veľký úspech má nová pocitová dráha, vytvorená z rôznych prírodných materiálov (šišky, rašelina, štrk, piesok), po ktorej deti prechádzajú bosé so zaviazanými očami a hmatom sa snažia identifikovať materiál. Ďalším objektom, ktorý slúži na zoznámenie sa detí s prírodou, je Lesný xylofón, prostredníctvom ktorého sa žiakom vysvetľujú „neznáme“ zvuky v prírode.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.