Ponuka vzdelávania pre budúcich konzultantov

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Chcete sa stať profesionálnym konzultantom pre neziskové organizácie?

Prihláste sa na sériu tréningov vedených skúsenými odborníkmi!

15 konzultantov z neziskového sektora dostane príležitosť absolvovať dlhodobú tréningovú a koučovaciu sériu v rozsahu cca 200 hodín v období apríl 2014 – apríl 2015.

Tematické zameranie tréningov a seminárov: projektový cyklus, komunikačné a fundraisingové stratégie, konzultačný proces a rola konzultanta, práca s dobrovoľníkmi, riešenie konfliktov, vyjednávanie…

Pre viac informácií kliknite na leták alebo kontaktujte Máriu Biľovú na maria.bilova@karpatskanadacia.sk.

Vyplňte prihlášku a spolu so životopisom pošlite na adresu tana@pdcs.sk.

Termín prijímania prihlášok: 20.3.2014.

Príprava konzultantov sa uskutoční v rámci projektu PDCS a Karpatskej nadácie s názvom Aktívni občania všade.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.