Ponuka vzdelávania pre budúcich konzultantov

Chcete sa stať profesionálnym konzultantom pre neziskové organizácie?

Prihláste sa na sériu tréningov vedených skúsenými odborníkmi!

15 konzultantov z neziskového sektora dostane príležitosť absolvovať dlhodobú tréningovú a koučovaciu sériu v rozsahu cca 200 hodín v období apríl 2014 – apríl 2015.

Tematické zameranie tréningov a seminárov: projektový cyklus, komunikačné a fundraisingové stratégie, konzultačný proces a rola konzultanta, práca s dobrovoľníkmi, riešenie konfliktov, vyjednávanie…

Pre viac informácií kliknite na leták alebo kontaktujte Máriu Biľovú na maria.bilova@karpatskanadacia.sk.

Vyplňte prihlášku a spolu so životopisom pošlite na adresu tana@pdcs.sk.

Termín prijímania prihlášok: 20.3.2014.

Príprava konzultantov sa uskutoční v rámci projektu PDCS a Karpatskej nadácie s názvom Aktívni občania všade.