Môj svet v školskej knižnici

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rozprávkové bytosti vystúpili z kníh.

Knižnica Základnej školy a materskej školy Pod Vinbargom v Bardejove sa premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej známe literárne postavičky vystúpili z kníh a prečítali svoj príbeh mladším žiakom, top sizegenetics review. Živé rozprávkové bytosti neboli ani zďaleka jedinou aktivitou projektu, ktorý bol realizovaný v rámci grantového programu Otvorená knižnica. Do novo zariadenej knižnice, ktorá bola rozšírená o niekoľko desiatok nových publikácií, zavítali okrem známych detských autorov i rodičia a starí rodičia. Počas Čaju o piatej sa rodičia stretli s odborníkom, ktorý im poradil najvhodnejšie knihy pre ich deti, učitelia zas dávali rady, ako motivovať deti k čítaniu. Starým rodičom bola venovaná aktivita Starká, prečítaj mi príbeh, počas ktorej prichádzali starí rodičia čítať deťom rozprávky. Vďaka projektu sa školská knižnica stala miestom atraktívnych aktivít a stretávania sa mladých. V mnohých dokonca podnietil túžbu po písaní vlastných príbehov.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.