PREDĹŽENÁ UZÁVIERKA: Tu žijeme a pomáhame

Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti LEAR Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Program podporuje projekty neziskových organizácií z východného Slovenska, ktoré navrhli alebo v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.

V rámci programu bude prerozdelených 8 000 EUR.

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 1 000 EUR.

Cieľom Programu je:
· Podporiť aktivity pre lepší život ľudí na východnom Slovensku.
· Motivovať ľudí k dobrovoľníctvu.
· Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov LEAR realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady.

Oprávnenými žiadateľmi sú neziskové organizácie, ktoré sídlia a vyvíjajú svoje aktivity na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Termín prijímania žiadostí: 3. februára 2014.

Konzultácie poskytuje Karpatská nadácia do 27. januára 2014.

Informácie Vám radi poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.