Program Spoločne pre región spája ľudí na základe spoločných záujmov.

Už deviaty ročník programu Spoločne pre región rozdelil 13 500 EUR . Tri neziskové organizácie a štyri obce z východného Slovenska budú v roku 2016 realizovať svoje zámery aj s pomocou dobrovoľníkov a zamestnancou spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o.

Zoznam podporených projektov Programu Spoločne pre región 2016

Program Spoločne pre región je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. Neziskové organizácie a miestne samosprávy sa mohli uchádzať o finančnú podporu na inovatívne projekty
z oblasti bezpečnosti vo všetkých sférach života, využívania voľného času detí a mládeže, ochrany prírody a životného prostredia.

Od svojho otvorenia v roku 2008 program podporil projekty v celkovej sume 228 273,36 EUR.

Viac informácií Vám poskytneme na info@karpatskanadacia.sk.