Program Spoločne pre región spája ľudí na základe spoločných záujmov.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Už deviaty ročník programu Spoločne pre región rozdelil 13 500 EUR . Tri neziskové organizácie a štyri obce z východného Slovenska budú v roku 2016 realizovať svoje zámery aj s pomocou dobrovoľníkov a zamestnancou spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o.

Zoznam podporených projektov Programu Spoločne pre región 2016

Program Spoločne pre región je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. Neziskové organizácie a miestne samosprávy sa mohli uchádzať o finančnú podporu na inovatívne projekty
z oblasti bezpečnosti vo všetkých sférach života, využívania voľného času detí a mládeže, ochrany prírody a životného prostredia.

Od svojho otvorenia v roku 2008 program podporil projekty v celkovej sume 228 273,36 EUR.

Viac informácií Vám poskytneme na info@karpatskanadacia.sk.