Grantový program „Spoločne pre región“ je otvorený!

Už po 14-ty raz U. S. Steel Košice, s.r.o. a  Karpatská nadácia otvárajú grantový program Spoločne pre región, ktorý od svojho vzniku podporil už 113 projektov celkovou sumou prevyšujúcou 281 400 EUR. 

Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z košického a prešovského kraja, v ktorých aktívne pracujú alebo dobrovoľnícky pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške 2 500 EUR pre projekty zamerané na zvyšovanie bezpečnosti vo všetkých oblastiach života. Rovnakou sumou môžu byť podporené aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako i environmentálne aktivity a vzdelávanie. Celkovo sa v programe na podporu komunitných projektov prerozdelí 13 000 EUR. Žiadosti o podporu je možné predložiť do 25. januára 2021.

„Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je dlhodobo hlavnou prioritou U. S. Steel Košice. Od prvých týždňov pandémie COVID-19 sme preto pomáhali tak zdravotníckym zariadeniam, ako aj ohrozeným skupinám obyvateľov v krízových a charitatívnych centrách. V programe Spoločne pre región radi podporíme ďalšie iniciatívne nápady na zvýšenie bezpečnosti a elimináciu rizík pri rôznych aktivitách detí, dospelých i seniorov,“ povedal pri otvorení programu prezident U. S. Steel Košice James Bruno.

„Pandémia COVID-19 priniesla zmeny, ktoré sa prejavili vo všetkých oblastiach života. Dnes viac ako kedykoľvek predtým pociťujeme potrebu spolupatričnosti, vzájomnej pomoci a solidarity. Dobrovoľníctvo pri rozvoji komunít bolo vždy dôležitou súčasťou práce Karpatskej nadácie, ktorá podporuje región východného Slovenska už 25 rokov. Sme radi, že náš partner U. S. Steel Košice prináša do dlhoročnej spolupráce okrem neoceniteľnej finančnej podpory aj angažovanosť zamestnancov oceliarne a jej dcérskych spoločností,“ skonštatovala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.      

Karpatská nadácia vyhlasuje každý rok viac ako 4 grantové výzvy s celkovou sumou viac ako 100.000 Eur. Ak chcete byť informovaný o našich výzvach, prihláste sa na odber našich noviniek.

Partnerom programu je