Oslavovali sme spolu s Vami pri Novoročnej čaši vína

Minulý štvrtok, 10. januára, sme spoločne s našimi spolupracovníkmi, partnermi a podporovateľmi privítali nový rok a oslávili 10. výročie nášho jedinečného darcovského turistického pochodu, Karpatská vandrovka.Podujatie Novoročná čaša vína, ktorého sa zúčastnilo okolo 50 ľudí, sa konalo v inšpiratívnych priestoroch Univerzitného vedeckého parku Technicom, ktorý je súčasťou Technickej Univerzity v Košiciach.


Počas programu sme sa s účastníkmi podelili o najväčšie úspechy minulého roku, 2018. Predstavili sme im kľúčové momenty a míľniky z posledných 9. ročníkov tohto úspešného darcovského podujatia. Odmenili sme dlhoročných dobrovoľníkov, ktorí nám každý rok pomáhajú na trase a pri realizácii vandrovky.


Zástupkyne dvoch organizácii, ktoré získali finančnú podporu pre svoje projekty vďaka Karpatskej vandrovke sa podelili o úžasné výsledky svojej práce v komunitách východného Slovenska.


Soňa Štefančíková z Rady mládeže Prešovského kraja nám porozprávala o projekte Šváby v akcii, komunitnom festivale pre mládež, ktorý už niekoľko rokov úspešne predstavuje mladým ľuďom na sídlisku Šváby v Prešove plnohodnotné a obohacujúce formy trávenia voľného času. Paulína Oravcová z organizácie Človek v ohrození nám predstavila mnohé aktivity, ktoré realizujú v Komunitnom centre v Roškovciach a projekt S kamerou cez hory, ktorý bol podporený vandrovníkmi a inšpiroval miestnych mladých ľudí  k lepšej starostlivosti o životné prostredie vo svojom okolí.


Na záver nechýbala chutná torta.


Ďakujeme všetkým zúčastneným, že nám týmto spôsobom pomohli osláviť 10. výročie vandrovky, ako aj UVP Technicom za organizačnú podporu.


Viac informácií o Karpatskej vandrovke nájdete na www.karpatskavandrovka.sk