5 rokov – 224 podporených projektov

Za posledných 5 rokov sme pomohli zrealizovať 224 kreatívných nápadov, ktoré zlepšili život a podmienky v komunitách na východnom Slovensku. Podporili sme ich celkovou sumou takmer 365.000 EUR.

 

Naša podpora smerovala ku iniciatívam, ktoré skvalitňujú život v miestnych komunitách a zlepšujú situáciu zraniteľných skupín, vzdelávanie detí, mládeže aj dospelých. Viac informácií o naších grantových programoch nájdete tu.

Podporené projekty v košickom kraji

 1. Autistické centrum Rubikon, n.o. – „V bezpečnom, farebnom objatí“ – Košice
 2. Detské ARO Košice – „Teplý kyslík je bezpečný pre pľúca našich detí“ – Košice
 3. Domka Košice – Spájame – Tvoríme komunitu – Košice
 4. Haliganda, občianske združenie – „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“ – Košice
 5. sk n.o. – Prístroj na dýchanie pre novorodencov – Košice
 6. Priatelia Zeme – SPZ – Staré ale dobré! – Košice
 7. SRRZ – RZ pri Materskej škole – “CVIČME HRAVO – VESELO A ZDRAVO” – Trebišov
 8. SPDDD Úsmev ako dar – Môj dom, môj hrad – Košice
 9. Záchranná služba východ – Bezpečnejšia a efektívnejšia pomoc ZSV-RESCUE – Gelnica
 10. Dorka, n.o. – Centrum pre obnovu rodiny – Môj kamarát Dorkáč – Košice
 11. Gemerský mládežnícky spolok – Gömöri Ifjúsági Társaság – Zariadenie a otvorenie Turistického návštevníckeho centra v Krasnohorskej Dlhej Lúke – Krasnohorská Dlhá Lúka
 12. Magna Harmonia, nezisková organizácia – Nájdeme sa v Stratenej! – Košice
 13. Občianske združenie Detská železnica Košice – Mladý železničiar 2014 – ochrana a záchrana detskej železničky – Košice
 14. Obec Margecany – Bezpečné in-line korčuľovanie, cyklistika a turistika v Rolovej Hute – Margecany
 15. Obec Obišovce – Zachráňme Obišovský hrad – Obišovce
 16. OZ ONAS – „Aktívne za zdravím 2014“ – Nižná Hutka
 17. Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o. – Ruka v ruke naprieč času – Košice, m. č. Krásna
 18. COLLEGIUM MYSSLE, o. z. – „Vstúpte do doby brondzovej-rekonštrukcia vstupnej brány do opevnenej osady I.” – Nižná Myšľa
 19. Centrum Liberta, n.o. – „Poď so mnou von” – Košice
 20. Občianske združenie DEDINKA – „SPOLOČNE REVITALIZUJEME OBECNÚ A ŠKOLSKÚ ZÁHRADU PRE VŠETKÝCH“ – Kostoľany nad Hornádom
 21. ENJOY THE RIDE, Oz. – „More Progress for Dirtpark Drábova“ – Košice
 22. Priatelia trstenskej prírody – „T for Alleja priateľov prírody“ – Trstenné pri Hornáde
 23. Detské ARO Košice – „Ďalší krok k bezpečnej anestézii detí“ – Košice
 24. Domka Košice – „Tvoríme komunitu II.“ – Košice
 25. OZ Maják nádeje – „Očami dieťaťa“ – Košice
 26. Strážcovia pravých pokladov storočí – „Pod hradbami“ – Obišovce
 27. Detská železnica Košice – Aktivizácia mladých železničiarov počas 60-ročného jubilea detskej železnice – Košice
 28. Mesto Moldava nad Bodvou – Oddychová zóna pri rieke Bodva – Moldava nad Bodvou
 29. Obec Kostoľany nad Hornádom – Rozkvitnuté Kostoľany (úprava verejných priestranstiev, starej obecnej studne a osadenie drobnej parkovej architektúry) – Kostoľany nad Hornádom
 30. Priatelia trstenskej prírody – Včelárenie – sladké, zdravé, užitočné – skús si to s nami – Trstenné pri Hornáde
 31. VERBUM BONUM – ČAROVNÝ SVET SKÁL – Spišské Tomášovce
 32. OZ Detstvo deťom – Rodičovské centrum v meste Dobšiná – Dobšiná
 33. ETP Slovakia – Center for Sustainable Development – Projekt svojpomocnej výstavby „3E domov“ v marginalizovanej rómskej komunite v obci Rankovce. – Rankovce
 34. ETP Slovakia – Center for Sustainable Development – Projekt Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE) vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). – Veľká Ida
 35. PRO TORNENSIS z. – Nové zručnosti k prežitiu – Turňa nad Bodvou
 36. MVO Proxima – Siedmy kľúč – Spišská Nová Ves
 37. Kynologický klub Biely Tesák – Multifunkčné ihrisko pre psie športy – Košice
 38. Usmej sa na mňa, o.z.- Krásne leto pre výnimočné deti – Košická Belá
 39. SRRZ – RZ pri Základnej škole, Krosnianská 4 – Internet do každej triedy – Košice
 40. Autistické centrum Rubikon, n.o. – „Športujeme s Belom” – Košice m. č. Myslava
 41. Centrum Liberta n.o. – „Zaži to s nami” – Košice
 42. ENJOY THE RIDE, OZ. – „Ride safely” – Košice
 43. OZ Annai – Nippon víkend – Košice
 44. Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov – „Agility ako šport pre mladých” – Košice
 45. Záchranná služba východ – „Profesionálne rádiostanice na zabezpečenie komunikácie pri záchrane životov a ochrane” – Gelnica
 46. 3-ATLON – „Košický triatlon 2016” – Bukovec
 47. ENJOY THE RIDE, OZ – Zelenší a bezpečnejší bike park – Košice
 48. Facilitas n.o. – Krokom – skokom k športom – Košice
 49. Občianske združenie VERBUM BONUM – ZÁHUMIENOK, LESY, VÔŇA LÚK… – Spišské Tomášovce
 50. Svetielko pomoci n.o. – Zlepšenie psychickej a fyzickej pohody rodín po strate dieťaťa v dôsledku onkologického ochorenia – Košice
 51. Obec Rešica – Angažovaní pre kultúru – kultúra pre nás – Rešica
 52. Priatelia trstenej prírody, o.z. – Prvá sto-lipová široko-ďaleko a iné dobroty – Trstenné pri Hornáde
 53. RZ pri MŠ Park mládeže 4 – Obnova vonkajšieho areálu Materskej školy Park mládeže v Košiciach (Bezpečné kráľovstvo pre deti) – Košice
 54. Združenie vodáckych klubov Košíc – Kajakársky free-style areál na Hornáde – Košice
 55. Naša šanca, n.o. – Mŕtve rameno – kotlík života – Kokšov-Bakša
 56. Obec Družstevná pri Hornáde – Deťom pre radosť (Zveľadenie verejného priestranstva s ihriskom) – Družstevná pri Hornáde
 57. Svetielko pomoci n.o. – Preprava detských onkologických pacientov – Košice
 58. Active life n.o. – Šport je cool – Košice
 59. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže – Workoutové ihrisko – Jamník
 60. Detstvo deťom – Rodičovské centrum Dobšiná – vzdelávacie aktivity – Dobšiná
 61. ETP Slovensko – Využívanie inovatívnych pedagogických metód – Feuersteinove Inštrumentálne obohacovanie (FIE) a Krížom krážom (KK) vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) – Veľká Ida
 62. MVO Proxima – Kľúče pre život – Spišská Nová Ves
 63. Združenie pre lepší život – Biznis pre lepší život – Kecerovce
 64. Novorodenec n.o. – Aktivity organizácie Novorodenec.sk v roku 2017 – Košice
 65. Liga proti rakovine – Podpora pacientov v Centre pomoci LPR v Košiciach – Košice
 66. OAZA – nádej pre nový život, n.o. – Záhrada v Bernátovciach – Bernátovce
 67. 3-Atlon – Košický triatlon 2017 – Bukovec
 68. Active life n.o. – StredoveKE hradby v našom podchode – Košice
 69. Inštitút pre otázky samosprávy – Košická dobrovoľnícka jar – Košice
 70. Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov – Agility ako šport pre mladých – úspešné pokračovanie – Košice
 71. Rodičovské združenie pri ZŠ Ľudovíta Fullu – Nízkoalergénna zóna v školskej komunitnej záhrade – Košice
 72. ENJOY THE RIDE, OZ – Dirtpark for people, freestyle for all – Košice
 73. Facilitas n.o – Presné oko, pevná ruka, pohyb sa nám núka – Košice
 74. Mesto Moldava nad Bodvou – Zmažme medzigeneračné rozdiely voľnočasovou aktivitou – Moldava nad Bodvou
 75. VERBUM BONUM – VIDIECKA ZÁHRADA – KLENOT CHOTÁRA – Spišské Tomášovce
 76. Mestská časť Košice – Západ – Detské ihrisko Orgovánová – Košice
 77. Obec Komárovce – Oživenie medziľudských vzťahov každej generácie – podpora vášnivo oddaných ľudí pre kultúru – Komárovce
 78. Obec Rešica – SCOOLTÚRNÍME REŠICU! – Rešica
 79. Rodičovské združenie pri MŠ Dénešova 53 – „Spoznávaj , rozvíjaj a chráň si svoju Zem“ – Košice
 80. Detská železnica Košice – Nové priestory mladých železničiarov v novej staničnej budove – Košice
 81. Domka Košice – Dobrovoľníctvo – životný štýl – Košice
 82. Maják nádeje – Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi- Košice
 83. OZ Medzi riekami – Spoznaj svoj región na bicykli – Zemplínska Široká
 84. Cinefil o.z. – Kino Úsmev – digitalizácia – Košice
 85. Manageria – Teach for Slovakia v Košickom kraji – Košice
 86. Detské ARO Košice – Hrudná drenáž 21.storočia – Košice
 87. Klub 3F – Urban Art Fest – Košice
 88. Krajina nepoznaná – Spolu bez hraníc – Košice
 89. RECEM n.o. – Kreatívne hry pre deti / Creative games for kids – Košice
 90. Rodinné centrum STONOŽKA – STOnožičiek, STOručičiek – Košice
 91. 3-Atlon – Košický triatlon 2018 – Bukovec
 92. Združenie pre lepší život – Komunitná záhrada EDEN (Enviromental Development and Education in Neighborhood) – Rankovce
 93. Detstvo deťom – Rodičovské centrum – vzdelávacie aktivity II – Dobšiná
 94. ETP Slovensko – Učíme sa učiť sa – dlhodobé uplatnenie inovatívnej FIE metódy v popoludňajších kluboch pre žiakov z rómskych osád vo Veľkej Ide pri Košiciach – Veľká Ida
 95. OÁZA – nádej pre nový život, n.o. – Záhrada v Bernátovciach – Bernátovce
 96. Atletika Košice – Obrodenie klasickej atletiky v Košiciach – Košice
 97. Spoločnosť Detskej Onkológie Košice – Zabezpečiť potreby a komfort hospitalizovaných detí a ich rodičov na Oddelení detskej onkológie a hematológie – Košice
 98. ENJOY THE RIDE, OZ – Safe view, Safe ride – Košice
 99. Akademik TU Košice – Čistá hladina a brehy Ružína – Rolová Huta
 100. Obec Nižná Myšľa – Oddychová zóna pre každého – Nižná Myšľa
 101. OZ Tvorivá dielňa – Šijeme a tvoríme pre radosť, s deťmi a pre deti – Košice
 102. Telovýchovná jednota Partizán ŠM Rudník – Oddychová zóna pri Svätej Anne – stretnutia mládeže regiónu – Rudník
 103. Atletika Košice o.z. – JBL JUMP FEST KOŠICE 2018 – Košice
 104. Atletický legionársky klub – Beh pre zdravie – Moldava nad Bodvou
 105. Maják nádeje – Kreatívne dielne pre mladých z rodín v núdzi – Košice
 106. Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa – API škola života – Senné
 107. Obec Ardovo – My Vám – Vy nám – Ardovo
 108. Obec Jaklovce – Separkovia z Jakloviec – Jaklovce
 109. Obec Péder – Tradície v živote obce – Péder
 110. Majak n.o. – Chceme byť viditeľní – Zdoba
 111. Prameň radosti – Klubovňa – zóna bez mobilu a internetu – Vysoká nad Uhom
 112. OZ Vitalcity – Horský Beh Smolník 2018 – Smolník
 113. Občianske združenie Druživa – Rožňavská zelená terasa – Rožňava
 114. Manageria, o.z. – Teach for Slovakia v Košickom kraji – Košice

Podporené projekty v Prešovskom kraji

 1. Cirkus 49 – Filmový klub Kino Pocity – Prešov
 2. Elit Dance – Elit Dance – jeden tím – Prešov
 3. Občianske združenie Barlička – Margarétafest 2014- medzinárodný festival zdravotne znevýhodnenej mládeže – Prešov
 4. Emerka, rodinné oddychové centrum – „Ohýbaj ma mamko, pokým som ja Janko…“ Výchova k poriadku a ochrane životného prostredia od malička– Prešov
 5. SAPIO, občianske združenie – Deň tradícii – Miklušovce
 6. Občianske združenie VÁNOK – Snoezelen-terapeutické multisenzorické prostredie – Prešov
 7. Občianske združenie Živá Zem – Zelená pre zdravie – Prešov
 8. SHŠ COHORS – Stretnutie s históriou – Prešov
 9. Združenie Kamenná veža – Medzinárodný dobrovoľnícky tábor na NKP hrade KAMENICA 2014 – obnova a údržba náučného chodníka – Lúčka
 10. Anima n.o. – Príroda – škola pre rodiny a deti – Prešov
 11. Mládež v pohybe, o.z. – Neseď doma znudený, športuj v horách s priateľmi – Kendice
 12. Občianske združenie OPPIDUM – Medzinárodný filmový a divadelný festival UmUm´14 – Stará Ľubovňa
 13. Obec Lacková – Na pamiatku predkov, do pamäte potomkov – Lacková
 14. Obec Vyšná Olšava – Školské arborétum – Vyšná Olšava
 15. ZOM Prešov – Boccia dobýva srdcia východniarov – Prešov
 16. OZ Zlatá Baňa pre všetkých – Celoročná starostlivosť o turistickú trasu pri Zlatej Bani – Zlatá Baňa
 17. Obec Ulič – Krása spod Polonín oživená v starom dreve – Ulič
 18. OZ Santiago – „ŠARIŠWOOD – Rozprávkové možnosti pre malých i veľkých“ – Veľký Šariš
 19. A.P. – Club alpinistov prešovských – „Bezpečné skaly v Prešovskom kraji“ – Prešov
 20. Mládež v pohybe o.z. – „Staň sa včelárom, zachráň včely !!!“ – Kendice
 21. OZ Ovečka – „Aby sme sa mali kde hrať“ – Medzianky
 22. Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov – „NAUTILUS – nebojme sa vody“ – Prešov
 23. HANDBALL CLUB BARDEJOV – „Tu žijeme a športujeme !“ – Bardejov
 24. Nový film – „Filmová noc na hrade 2015“ – Veľký Šariš
 25. PIEROTT, n.o. – „PIEROTT DAY 2015 – deň pre deti, ich rodičov a priateľov“ – Prešov
 26. OZ Polomjanka – „POD POLOMSKU HUREČKU“ – Poloma
 27. Občianske združenie Serafím – „Malí hrdinovia“ – Prešov
 28. SRRZ – RZ pri základnej škole – „Separkovia – ochrancovia planéty Zem“ – Prešov
 29. Relevant n.o. – „Deťom pre lepšiu budúcnosť“ – Prešov
 30. OZ Santiago – Komunitný kreatívny budíček“ – Veľký Šariš
 31. Detská organizácia FÉNIX, o. z., Územná organizácia Snina – Vihorlatské úzkokoľajky – 2. etapa – Snina
 32. V E N U Š E – „Život je dar v každom veku – urobme si radosť“ – Prešov
 33. Človek v tísni, o.p.s. pobočka Slovensko – Spolu ideme cez bariéry! – Sveržov
 34. Svatobor – Zber, spracovanie a kompostovanie bioodpadov marginalizovanými rómskymi komunitami z okresu Vranov nad Topľou – Hanušovce nad Topľou
 35. Vranovská vzdelávacia a kultúrna akadémia – Ženy ženám – Kamenná Poruba
 36. ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV” – Nech sa rómska kultúra šíri – Šarišské Bohdanovce
 37. Rozvoj regiónov, o.z. – Nezabudnime na rok 1944 – Vyšný Komárnik
 38. Únia žien Slovenska – krajská organizácia Prešov – Športové aktivity pre sociálne slabšie rodiny – Humenné
 39. Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami, o.z. – Po Hrušovských mohylách – Nižný Hrušov
 40. OZ Barlička – „Mladí, starí, naši, cudzí – Summer for ALL!” – Prešov
 41. Alfa Slovensko, n.o. – Pevné manželstvo, šťastné deti – Prešov
 42. Anima n.o. – Prírodný ateliér – Prešov
 43. ARTdiela, občianske združenie – Spolu je nám dobre – Prešov
 44. NEINVESTIČNÝ FOND DRÁČIK, n.f. – SNOEZELEN MIESTNOSŤ (MSE – multisenzorické prostredie) – Prešov
 45. Nový film – Dobro, kino, film – Veľký Šariš
 46. Občianske združenie Barlička – Margaréta Fest 2016 – Prešov
 47. Občianske združenie „Sme takí akí sme„ – „Canisterapia – pomoc deťom “ – Lipany
 48. OZ AKADÉMIA BOJOVÉHO UMENIA – Detské ihrisko – Lipany
 49. PIEROTT, n.o. – Biela loptička – Prešov
 50. SAPIO, občianske združenie – Deň tradícií v obci Miklušovce V. – Miklušovce
 51. Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov – NAUTILUS alebo za jednotky dole vodou… – Prešov
 52. Different, o.z. – Bašta – kultúrno komunitné centrum – Bardejov
 53. Informačný a vzdelávací inštitút OZ – ADAM – klub detí a mládeže v obci Nižný Hrušov – Nižný Hrušov
 54. Komunitná nadácia Bardejov – Komunitné trhy komunitnej nadácie – Bardejov
 55. Nový film – Filmová noc na hrade 2016 – „Hviezdy doma“ – Veľký Šariš
 56. Občianske združenie Barlička – Centrum voľného času: Voľný čas bezpečne – Prešov
 57. Občianske združenie Róm Podskalky – Aktivity mladých Rómov Podskalky – Humenné
 58. Združenie na záchranu Brekovského hradu – Medzinárodný dobrovoľnícky tábor Brekov 2016 – Brekov
 59. Slovenská Mountainbiková asociácia o.z. – Prešovský singletrack Čarodejka – Prešov
 60. Anima n.o. – Tvorivá ruka človeka má veľkú silu – Prešov
 61. Občianske združenie Barlička – Bezpečne na cestách, bezpečne domov – Prešov
 62. Obec Oľšov – Rekonštrukcia Švecovej studne – Oľšov
 63. Obec Ruská Nová Ves – Soľ nás spája – Ruská Nová Ves
 64. Obec Ulič – Vtáčie hniezdo pri Uličke – Ulič
 65. OZ Džatky pre všetko – Chceme cvičiť a byť FIT – Plaveč
 66. Rada mládeže Prešovského kraja – Šváby v akcii – Prešov
 67. SARUS Spolok Šarišských šermiarov – Starobylé hry a hračky na Kapušianskom hrade – Kapušany
 68. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko v Prešove – Vandrovka nevidiacich s mobilom – Prešov
 69. Obec Raslavice – Zvýšenie počtu zamestnancov z MRK rozšírením sortimentu pestovanej zeleniny – Raslavice
 70. nezisková organizácia Projekt Dom.ov – Projekt domov, projekt nášho života – Lukov
 71. Svatobor – Rómsky záhradník /Romano Barardo/ – etapa 1. – Hanušovce nad Topľou
 72. Občianske združenie Barlička – Komunita deťom – Prešov
 73. OZ Foya – Medzinárodný volejbalový turnaj v Levoči – rozšírenie – Levoča
 74. OZ FreeMar – Mladí pre susedov – Humenné
 75. OZ HIPOEDU – NÁŠ-VÁŠ KONÍK-POMOCNÍK – Spišské Podhradie
 76. Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov – ZA JEDNOTKY DOLE VODOU… – Prešov
 77. Akadémia bojového umenia o.z – ODDYCHOVÁ ZÓNA – Lipany
 78. Občianske združenie Barlička – Záhrada bezpečná pre všetky deti – Prešov
 79. Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc – Oddychová zóna “Za dziaka” – Klenov
 80. Rada mládeže Prešovského kraja – “imPROVE program” – Prešov
 81. OZ Nie sme sami – Letná tvorivá dielňa – Prešov
 82. Ľubovňan, kynologický klub – NEKONČÍME – Stará Ľubovňa
 83. Obec Hažlín – Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu – Hažlín
 84. Obec Jarabina – Lesopark Jarabina – Jarabina
 85. Občianske združenie Barlička – 3 záhrady – 3 generácie – Prešov
 86. CREATIVEAST, o.z. – Na starom bicykli po stopách oscarového mestečka – Sabinov
 87. Človek v ohrození, n.o. – S kamerou cez hory – Roškovce
 88. OZ ROKA – Neseď doma, lesopark volá! – Svidník
 89. Valalská voda – Návrat k tradíciám – Bajerovce
 90. OZ AKADÉMIA BOJOVÉHO UMENIA – 100 ROČNÁ HISTÓRIA V DREVE – Lipany
 91. Občianske združenie Barlička – Komunitné leto pre všetkých – Prešov
 92. Nový film – Detský svet filmu – Veľký Šariš
 93. Strážcovia pravých pokladov storočí – Infosystém hradu Šariš – Veľký Šariš
 94. Svatobor – Rómsky záhradník /Romano Barardo/ – etapa 2. – Hanušovce nad Topľou
 95. Obec Raslavice – Rómski asistenti v MŠ a ZŠ Raslavice – Raslavice
 96. Človek v ohrození – Zvýšenie dostupnosti a kvality predškolského vzdelávania v marginalizovaných rómskych komunitách – Sveržov
 97. nezisková organizácia Projekt Dom.ov – Kde domov ich – Lukov
 98. Obec Podhradik – Hradná ohrada pre zubaté kosačky – Podhradík
 99. LÁSKAVÉ RUKY o.z. – Východniari si žijú ako jedna rodina – Prešov
 100. MIKROREGIÓN Čergov, o.z. – Rozumne sa rozhýbme v lese – Sabinov
 101. Občianske združenie Barlička – Margarétafest 2018 . Prešov
 102. OZ Nie sme sami – Letná tvorivá dielňa – Prešov
 103. Rákociho cesta – Prázdniny na prešovských hradoch – Prešov
 104. Spolok šarišských šermiarov Sarus – Kapušianske hradné leto – Kapušany
 105. Slovenský zväz včelárov – ZO SZV Sabinov – Význam včiel pre prírodu a zdravie človeka – Sabinov
 106. Športom k radosti – Spolu to dokážeme – Prešov
 107. Trojlístok, n.o. – Spolu a spoločne – proti závislostiam – Prešov
 108. Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej – “Tancuj, tancuj, vykrúcaj …” – Levoča
 109. Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa – Jeden krok, šesť nôh – Stará Ľubovňa
 110. STRELECKÝ KLUB DVC TATRY – Stopy histórie – Spišské Bystré