Otvárame Máme radi východ a podporíme tak kreatívne, zážitkové a praktické projekty

Otvárame ďalší ročník grantového programu Máme radi východ. Opäť podporíme projekty zamerané na neformálnu kultúru a aktívne i zdravšie trávenie voľného času. Cieľom je, aby tieto projekty spojili rôznych aktérov, vytvorili nové a posilnili už existujúce komunity.

V Karpatskej nadácii sa snažíme o to, aby sa obyvatelia, komunity, firmy či organizácie spájali a spoločne tvorili krajšie východné Slovensko. Nielen preto, že spoločne urobíme viac práce, ale prepájaním ľudí z rôznych odborov si rozširujeme obzory, stretávame sa s inými názormi a učíme sa ich počúvať a reagovať na nich.

Aj preto sme náš vlastný grantový program Máme radi východ nastavili tak, aby sme pomohli výborným nápadom a projektom a umožnili vytvoriť priestor na prepájanie ľudí.

Cez Máme radi východ podporíme kreatívne, zážitkové a praktické projekty, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu, neformálnej kultúre a zlepšovaniu života v obciach i mestách. Tieto projekty majú byť komunitné a verejne prístupné. Pri ich realizácii vzniká komunita, ktorá nielen prispieva k lepšiemu životu v regióne, ale trávi spolu čas, sieťuje sa, aktivizuje a osvojuje si princípy občianskej zodpovednosti.

Program je financovaný z Fondu Máme radi východ, do ktorého prispievajú účastníci charitatívneho turistického pochodu Karpatská vandrovka a individuálni i firemní darcovia cez možnosť „adopcie“ konkrétneho podporeného projektu.

V minulom ročníku sme cez grantový program Máme radi východ podporili aj tento projekt 🡳🡳🡳