Otvorili sme nový ročník programu Tu žijeme a pomáhame.

V utorok 4. novembra 2014 sme otvorili druhý ročník grantového programu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. Tu žijeme a pomáhame.

Program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia a zdraviu prospešných aktivít, dobrovoľníctvo a aktivitu ľudí v komunite, na ktoré upozornia zamestnanci firmy, prípadne sa v nich priamo aktívne angažujú.

V programe nadácia rozdelí 20 000 EUR. O grant v maximálnej výške 2 000 EUR sa do 12. januára 2015 môžu uchádzať neziskové organizácie z Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Program je financovaný z asignácie dane z príjmu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Všetky informácie o programe nájdete vo Výzve.
Informácie Vám radi poskytneme aj na judita.besenyiova@karpatskanadacia.sk.