Tréning finančného manažmentu pre neziskové organizácie

Karpatská nadácia pozýva neziskové organizácie a dobrovoľnícke združenia na tréning Finančný manažment pre neziskové organizácie.

Tréning sa uskutoční 28. novembra 2014 v sídle nadácie na Letnej 27 v Košiciach. Cieľom tréningu je pomáhať neziskovým organizáciám získavať nové zručnosti a vedomosti, ktoré im pomôžu zefektívniť ich interné a externé fungovanie a tým aj skvalitniť ich činnosť.

Viac informácií o tréningu nájdete v Pozvánke. Informácie Vám poskytneme aj na judita.besenyiova@karpatskanadacia.sk.

Uzávierka prihlášok je 21. novembra 2014.

Prihláška

 

Kurz je otvorený len pre organizácie z východného Slovenska, z Košického a Prešovského samosprávneho kraja. V prípade záujmu vyššieho počtu uchádzačov, ako je miest k dispozícii, si Karpatská nadácia vyhradzuje právo výberu účastníkov, ktorí sa na kurze zúčastnia.

Tréning sa koná v rámci programu Gazdujme rozumne a KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií.
Program Gazdujme rozumne realizujeme s podporou Ministerstva financií SR.