Tréning finančného manažmentu pre neziskové organizácie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia pozýva neziskové organizácie a dobrovoľnícke združenia na tréning Finančný manažment pre neziskové organizácie.

Tréning sa uskutoční 28. novembra 2014 v sídle nadácie na Letnej 27 v Košiciach. Cieľom tréningu je pomáhať neziskovým organizáciám získavať nové zručnosti a vedomosti, ktoré im pomôžu zefektívniť ich interné a externé fungovanie a tým aj skvalitniť ich činnosť.

Viac informácií o tréningu nájdete v Pozvánke. Informácie Vám poskytneme aj na judita.besenyiova@karpatskanadacia.sk.

Uzávierka prihlášok je 21. novembra 2014.

Prihláška

 

Kurz je otvorený len pre organizácie z východného Slovenska, z Košického a Prešovského samosprávneho kraja. V prípade záujmu vyššieho počtu uchádzačov, ako je miest k dispozícii, si Karpatská nadácia vyhradzuje právo výberu účastníkov, ktorí sa na kurze zúčastnia.

Tréning sa koná v rámci programu Gazdujme rozumne a KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií.
Program Gazdujme rozumne realizujeme s podporou Ministerstva financií SR.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.