Pozývame vás na kurz sebamotivácie.

PDCS – Partners for Democratic Change Slovakia a Karpatská nadácia Vás pozývajú na kurz sebamotivácie.

Máte skúsenosť s prokrastináciou – nekonečným odkladaním povinností a nestíhaním termínov? Potrebujete nové, stimulujúce nápady a energiu pokračovať? Viete, že optimisti žijú spravidla dlhšie, ale hyperoptimisti naopak omnoho kratšie než ostatní? Chcete si vyjasniť, ako kultivovať primeraný optimizmus?

Účastníci kurzu si v cvičeniach na základe príkladov z vlastných organizácií osvoja takéto nástroje a postupy. Prvý deň kurzu je venovaný porozumeniu, čím sme motivovaní a odhaleniu vlastnej vôľovej kapacity, druhý deň sa program zameriava na praktické cvičenia. Naším trénerom je PhDr. Dušan Ondrušek, CSc., ktorý pôsobí v PDCS v Bratislave. Kurz je určený pre zástupcov neziskových organizácií a iniciatív a koná sa v rámci programu Aktívni občania všade.


Kurz sa koná v dňoch 28. – 29. 1. 2015 (streda – štvrtok) od 9:00 do 17:00 v Košiciach, Letná 27 (budova Cassofin).

Prihlásiť sa môžete mailom na maria.bilova@karpatskanadacia.sk najneskôr do 23.1.2015.

 

Viac informácií o kurze nájdete tu.