Pre ľudí a pre región – 36 600 Eur.

Druhý ročník grantových programov Getrag pre ľudí a Getrag pre región prerozdelil 36 600 EUR. Podporil spolu 14 nápadov obcí a občianskych združení ako vylepšiť a skvalitniť život v regióne východného Slovenska. Program administruje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o..

Programy Getrag pre ľudí a Getrag pre región tento rok podporia tých, ktorým nie je ľahostajné v ako kvalitnom a podnetnom prostredí ľudia žijú a pracujú. Na tom záleží aj zamestnancom spoločnosti Getrag Ford Transmissions, ktorí sa zapoja do realizácie podporených projektov vrámci zamestnaneckého programu Getrag pre ľudí.

Zoznam_podporených projektov_Getrag_pre_ľudí_2017

Zoznam_podporených projektov_Getrag_pre_región_2017

Nadačný fond Getrag v dvoch doterajších ročníkoch rozdelili spolu 86 600 Eur a podporil 29 projektových zámerov neziskových organizácií, miest a obcí v prešovskom a košickom kraji.