Pre ľudí a pre región – 36 600 Eur.

Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou rozdelí v roku 2017 spolu 36 600 EUR na 14 projektov.