Pri príležitosti 25. výročia vzniku Karpatskej nadácie boli prvýkráť udeľované ocenenia “Priateľ Východu”.

Vo štvrtok 6. februára oslávila Karpatská nadácia 25. výročie svojho založenia a práce na východnom Slovensku. Pri tejto príležitosti sa konal slávnostný galavečer v košickom Kulturparku. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky.

 

25 rokov pomoci východnému Slovensku

Vo svojich začiatkom fungovala Karpatská nadácia ako súčasť Nadácie pre rozvoj Karpatského euroregiónu – organizácie pôsobiacej vo vidieckych a prihraničných oblastiach 5 krajín – Slovenska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Rumunska. Počas svojho pôsobenia podporila Karpatská nadácia sumou viac ako 2,5 milióna eur takmer 900 organizácií a ich 1125 projektov. Táto podpora smerovala do 40 miest a 193 obcí východného Slovenska. Aktuálne dokáže Karpatská nadácia prostredníctvom svojich výziev podporiť približne 50 projektov aktívnych občanov sumou takmer 250.000 eur ročne. 

Gratulovala aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 

Medzi hostí galavečera patrila aj prezidentka Slovenskej republika Zuzana Čaputová, ktorá ocenila prínos Karpatskej nadácie pre rozvoj východného Slovenska a jej angažovanosť v cezhraničnej pomoci Ukrajine. Ďalšími gratulantmi boli Rastislav Trnka (predseda Košického samosprávneho kraja), Martin Giertl (Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti), Ladislav Miko (vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku), Stanislav Kmeť (rektor TUKE), ako aj zástupcovia viac ako 40 mimovládnych organizácií.

 

Historicky prvé ocenenia “Priateľ Východu”

Počas galavečera sa udeľovali historicky prvé ocenenia “Priateľ Východu”. Získať ho mohli firmy, jednotlivci a organizácie, ktoré výrazným spôsobom prispeli k zlepšeniu života na východnom Slovensku. Ocenenými boli občianske združenie Barlička z Prešova, za ich pomoc telesne a mentálne znevýhodneným ľuďom; občianske združenie Detstvo deťom z Dobšinej za ich inšpiratívnu prácu s marginalizovanou rómskou komunitou; občianske združenie Priatelia trstenskej prírody za ich príkladnú občiansku aktivitu pri zveľaďovaní okolia obce. Ďalšími ocenenými bol projekt Bašta z Bardejova, ktorá sa stala centrom komunitného a kultúrneho organizovania v regióne a firma Magna z Kechneca za ich zodpovedné podnikanie a podporu regiónu.

 

Namiesto dovolenky založil štipendijný fond

Ocenenie získal aj Pavol Richvalský z Levoče. Pavol bol jedným z prvých štipendistov Karpatskej nadácie, keď získal podporu na svoje vysokoškolské štúdium. Dnes žije a pracuje v Anglicku. Takmer rok si šetril peniaze na dovolenku, ale nakoniec sa rozhodol podporiť ľudí, ktorí to naozaj potrebujú a v Karpatskej nadácii založil štipendijný fond na podporu štúdia angličtiny pre mladých ľudí na východnom Slovensku.

Narodil sa a zbohatol v Kanade, aby nakoniec pomohol Slovensku

Posledné ocenenie Priateľ Východu získal im memoriam Cyrila Gazdarica. Cyril Gazdarica bol synom slovenských vysťahovalcov, ktorí začiatkom 20. storočia odišli do Kanady. Zomrel v roku 2007, ale svoje dedičstvo, viac ako pol milióna eur, venoval rozvoju rodnej krajiny svojich rodičov, teda Slovensku. Karpatská nadácia túto výzvu prijala a  vďaka Nadačnému fondu Cyrila Gazdaricu vytvorila niekoľko programov. Cyril Gazdarica chcel zlepšiť situáciu mladých ľudí na Slovensku, aby mali lepší život ako on a jeho rodičia.

 

Pomáhať tam, kde je to najviac potrebné

Počas svojej 25-ročnej histórie sa Karpatská nadácia zameriavala na rôzne problémy východoslovenského regiónu, či už to bola téma ochrany životného prostredia, podpora vzdelávania, podpora telesne a mentálne postihnutých, alebo práca s marginalizovanou rómskou komunitou. “Neustále však spoznávame tento región, načúvame ľuďom, mapujeme potreby, aby sme pomáhali tam, kde je to najpotrebnejšie a aby bola naša pomoc účinná. Stále cezhranične spolupracujeme a naše skúsenosti odovzdávame najmä susednej Ukrajine, ale aj v Maďarsku a krajinách Východného partnerstva.” povedla Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie, ktorá v nadácii pracuje od jej začiatkov. “25 rokov pomoci regiónu nie je málo, vidíme však, že to stále nie je dosť. Viem, že je pred nami ešte veľký kus cesty a verím, že budete pripravení po nej kráčať spolu s nami – v prospech východného Slovenska a v prospech ľudí, ktorí v ňom žijú.”  uviedla Laura Dittel na záver.

 

Partnermi podujatia boli