Otvorili sme zamestnanecký grantový program „T“ for all, all for „T“

Do 25.novembra 2013 môžete podávať žiadosti o grant.

Program „T“ for all, all for „T“ podporuje projekty miestnych skupín alebo organizácií z východného Slovenska s aktívnym zapojením zamestnancov T-Systems Slovakia.
Podmienkou programu je, aby boli zamestnancami spoločnosti na plný úväzok minimálne 6 mesiacov a aby sa už minimálne 12 mesiacov angažovali v práci žiadateľa – organizácie predkladajúcej projekt.

Maximálna výška grantu je 1000 eur. Celkovo bude prerozdelených 6 747,55 eur.

Uzávierka prihlášok je 25. novembra 2013.

Konzultácie k projektom poskytuje výlučne Karpatská nadácia do 18. novembra 2013 telefonicky, e-mailom alebo osobne (osobnú konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť).